HomePR News“ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) โดย หนุ่ย – ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator [PR]

“ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) โดย หนุ่ย – ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator [PR]

แชร์ :

เข้าสู่ปีที่ 7 แล้วกับการพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) โดย หนุ่ย – ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator ที่ล่าสุดเปิดตัว พอแล้วดี The Creator รุ่น7 พร้อม “พอแล้วดี MARKET” ตลาดนัดที่นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจแบบเกื้อกูล ตน ชุมชน และ โลก

Santos Or Jaune

ผ่านการออกร้านของเหล่า พอแล้วดี The Creator ทั้ง 6 รุ่น จำนวน 18 แบรนด์/ร้านค้า อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ที่ผลิตจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติของไทย รวมถึงกระบวนการผลิตที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในบรรยากาศสบายๆ ตามสไลต์พอแล้วดี ระหว่างวันที่ 28 – 30 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ศิวาเทล เพลินจิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator


แชร์ :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม