HomePR NewsSB 22 Asia Pacific ประสานแนวคิดระดับโลกขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน 24-25 ก.พ.นี้

SB 22 Asia Pacific ประสานแนวคิดระดับโลกขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน 24-25 ก.พ.นี้

แชร์ :

จากสภาวะการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปถึงทุกๆ ชีวิตบนโลก ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากผู้คนทั้งโลกว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร และความยั่งยืนจะเป็น 1 ในทางออก หรือ คำตอบของธุรกิจและแบรนด์หรือไม่ ดังนั้น เพื่อมุ่งสู่การร่วมมือกันฟื้นชีวิต สร้างอนาคตให้กับทั้งธุรกิจและสังคม SB (Sustainable Brands) 4 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และประเทศไทยจึงผนึกกำลังจัดงาน SB 22 Asia Pacific ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Brands for Good” #buildbackbetter ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบงานประชุมแบบ Hybrid ( Online Conference & On ground Workshop) พร้อมกันทั้ง 4 ประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอ แบ่งปัน ทั้งเครื่องมือ และแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ให้กับองค์กรที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้ดีกว่าเดิม และใช้แบรนด์เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคม เพื่อตอบคำว่า แบรนด์เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

งานประชุมนานาชาติ SB 22 Asia Pacific ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่รวมทัพเหล่าบรรดานักคิด นักปฏิบัติ กูรูชั้นแนวหน้าด้านการสร้างความยั่งยืนระดับโลก อาทิเช่น Andrew Winston ผู้แต่งหนังสือ Net Positive ที่กำลังเป็นที่กล่าวขาน Thomas Kolster ผู้แต่งหนังสือ Goodvertising และ The Hero Trap นักพูดที่หาตัวจับยาก Jenny Andersson ผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆของโลกด้าน Regenerative Economy และอีกมากมาย ปีนี้ยังเป็นโอกาสที่ SB Global เปิดตัว เครื่องมือใหม่ล่าสุด ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งก็คือ “Brand Transformation Roadmap (BRT) and Brands for Good+ (BfG+)  โดย BTR เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะที่ช่วยให้ผู้บริหารกำหนดแผนที่การเดินทางสู่ความยั่งยืน และ Brands for Good+ เป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการช่วยสนับสนุนผู้บริโภคเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

นอกจากเครื่องมือพิเศษ 2 ชุดนี้ จะเป็นครั้งแรกของโลกที่เราจะนำเสนอผลงานวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงไลพ์สไตล์ของผู้บริโภคในวิถีของความยั่งยืน (Socio-Cultural Trend Tracker) ซึ่งการวิจัยนี้เป็นลิขสิทธ์พิเศษของ SB เช่นกัน มีการจัดทำมาแล้วที่อเมริกากว่า 2 ปี ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำการศึกษาในตลาดเอเชียแปซิฟิค ผลการศึกษานี้จะช่วยให้นักสร้างแบรนด์ คนทำการตลาดเข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและสามารถกำหนดบทบาทของแบรนด์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมได้อย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน   

งานประชุมนานาชาติ SB 22 Asia Pacific ในครั้งนี้ เปิดให้ผู้สนใจ นักสร้างแบรนด์ นักการตลาด นักธุรกิจ และ องค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการกลับมาร่วมกันสร้างแบรนด์และสังคมที่ยั่งยืน #buildbackbetter อย่างแท้จริง โดยมั่นใจว่าน่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสำหรับประเทศไทยจะมีกิจกรรม Workshop พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาภายใต้หัวข้อ “The Sustainable Consumer Persona” : Thailand Workshop” สำหรับผู้สนใจอยากร่วมระดมความคิด และ ร่วมกำหนดแนวทางการสร้างพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต และสร้างผู้บริโภคแบบยั่งยืน โดยในส่วนของ Thailand workshop จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800 บาท โดยทุกท่านที่เข้าร่วมจะได้รับกล่องอาหารกลางวันพิเศษสุดภายใต้แนวคิด “Eat More Plants: Future Food Menu” เป็นเมนูอาหารที่สนับสนุนการกินอย่างยั่งยืนผ่านเมนูอาหารที่ใช้พืชเป็นวัตถุดิบหลัก ลดการกินเนื้อสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยกล่องอาหารกลางวันพิเศษดังกล่าวได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่องานประชุมนี้โดยเฉพาะจากทีม BIOBUDDY ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารอนาคตเพื่อความยั่งยืน

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ Sustainable Brands ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับงาน SB ครั้งที่ 7 นี้ ใช้ชื่อว่า SB 22 Asia Pacific – Brands for Good #buildbackbetter” เป็นการจับมือผนึกกำลังกันของ ทีม Sustainable Brands ทั้ง 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการหลัก และการที่เลือกธีม Brands for Good #buildbackbetter ในครั้งนี้เป็นเพราะโลก และผู้คนตกอยู่ในภาวะวิกฤต และ สับสน มองไม่ออกว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร และหลายคนพยายามหาคำตอบของการ rebuild หรือ build back สังคม โลกที่ดีกว่าเดิมเพราะโควิด-19 เป็นเสมือน เสียงนาฬิกาปลุกที่กระตุกให้เราตื่นสู่ความคิดใหม่ทั้งในการทำธุรกิจและการดำรงชีวิต เราต้องเปลี่ยนแบรนด์ไปทางไหน เราต้องพฤติกรรมอย่างไร ไม่มีใครสามารถดำรงอยู่อย่างเดิมและคิดถึงแต่ตัวเองได้อีกต่อไป จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันของ SB 4 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และ ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดงานประชุมนานาชาติในครั้งนี้พร้อมกันทั้ง 4 ประเทศ

“การจัดงาน SB ในระดับเอเชียแปซิฟิคนี้ จัดเป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพ ความพิเศษคือ การเปิดตัวเครื่องมือ 2 ตัวที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง SB Global เท่านั้น คือ Brand Transformation Roadmap (BRT) and Brands for Good (BfG+) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักสร้างแบรนด์และผู้บริโภคสามารถร่วมกันสร้างการดำเนินชีวิต สร้างไลฟสไตล์ สร้างสังคมและโลกอนาคตที่ยั่งยืนได้ พูดง่ายๆคือจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเอาเรื่อง ESG (Environmental Social & Governance) มาใช้ในการสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ลงตัว เป็นงาน SB ที่นักการตลาดพลาดไม่ได้เลย เพราะนอกจากเครื่องมือใหม่ๆ เรายังมีผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนมานำเสนอด้วย ใครที่เคยมีข้อกังขาว่า ตลาดนี้มีจริงหรือ ทำไปแล้วจะได้แต่ภาพแต่ไม่ได้ผลกำไร มาร่วมงาน SB ครั้งนี้ ได้คำตอบแน่ๆ”

สำหรับงานประชุมสัมมนาประจำปีของเหล่านักสร้างแบรนด์ นักธุรกิจ นักกการตลาด จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการใช้ “แบรนด์ และ ผู้บริโภค” เป็นจุดเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก 4 นักสร้างแบรนด์ นักสร้างกลยุทธ์ ผู้นำผู้สร้างความคิดให้เป็นความจริงทางด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ มาร์ค บัคลีย์ (Marc Buckley) นักปฏิวัติด้านอาหารและตัวแทนความยั่งยืนจาก UN SDG, แอนดรูว์ วินสตัน (Andrew Winston) นักเขียน นักสร้างกลยุทธ์ กูรูทางด้านเมกะเทรนด์ เจ้าของหนังสือ Net Positive ที่ขายดีติดอันดับโลก, โธมัส เคลาสเตอร์ (Thomas Kolster) กูรู นักพูดทางการตลาด การโฆษณา ผู้นำการทำการตลาดและโฆษณาอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ยั่งยืน เจ้าของหนังสือ Goodvertising & The Hero Trap และ  ที่ขายดีติดอันดับโลก และ แอนดี้ วิลสัน (Andy Wilson) หัวหน้าแผนกวางกลยุทธ์แบรนด์ชั้นนำของโลก โอกิลวี่ คอนซัลติ้ง เอเชีย ในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ SB

โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จะมีจะมีหัวข้อน่าเรียนรู้ และเป็นประโยชน์มากมายจากเหล่ากูรูหัวกะทิระดับโลกในเรื่องการสร้างความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ “Why Brands for Good” หรือ “Gigatrends and Drive to Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More than They Take”  โดย แอนดรูว์ วินสตัน นักเขียนชื่อดังระดับโลกจะพาเราไปเข้าใจว่าบริษัทที่กล้าหาญในโลกทุกวันนี้พร้อมจะให้กับสังคมมากกว่าได้จากสังคมเป็นจริงหรือ และประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างไร และที่ห้ามพลาดเลยก็คือ การนำเสนอผลงานวิจัยเป็นครั้งแรกในโลกภายใต้หัวข้อ “Socio – Cultural (Sustainable Behavior) Trends of Asia Pacific” ที่ทำการศึกษาในเรื่องเทรนด์พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและสร้างสังคมแบบยั่งยืนของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 ประเทศๆละ 1,000 ตัวอย่าง (ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และประเทศไทย) โดย ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย กรรมการผู้จัดการ อินเทจ ประเทศไทย บริษัทวิจัยชั้นนำของเอเชีย

ส่วนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นอกจากจะได้ฟังข้อมูล และเห็นการใช้เครื่องมือดีๆใหม่ๆในการพัฒนาแบรนด์ และ พัฒนาผู้บริโภคสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง อาทิ การพูดคุยในรูปแบบ Panel Discussion ในหัวข้อ New Role of CMO & New Consumer Behaviors เต็มไปด้วยหลากหลายมุมมอง และ ประสบการณ์จากเหล่าผู้นำความคิด นักปฏิบัติตัวจริงที่สร้างความยั่งยืนแก่โลกมายาวนาน และปิดท้ายวันด้วยกิจกรรมพิเศษ สำหรับประเทศไทยเท่านั้น Workshop พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาภายใต้หัวข้อ ”Brands for Good : Thailand Workshop” สำหรับผู้สนใจอยากร่วมระดมความคิด และ ร่วมกำหนดแนวทางการสร้างพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต และสร้างผู้บริโภคแบบยั่งยืน ซึ่งจะรับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

ร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ที่น่าสนใจกับความรู้จากเหล่ากูรู ข้อมูลงานวิจัย และเครื่องมือใหม่ๆลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง SB เพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด เพื่อร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและเปลี่ยนโลกให้เกิดความอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ในงาน “SB 22 Asia Pacific: Brands for Good 3buildbackbetter” ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์นี้  พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวในงานสัมมนาเรื่องความยั่งยืนของโลกและธุรกิจระดับสากลที่ facebook.com/sustainablebrandsbkk และทางเว็บไซต์ www.sb22asiapacific.com หรือ   www.sustainablebrands.com


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม