HomeBrand Move !!แกร็บ ชี้แจง Central Group ยังคงสัดส่วนการถือหุ้น “แกร็บ ประเทศไทย” 40% เช่นเดิม

แกร็บ ชี้แจง Central Group ยังคงสัดส่วนการถือหุ้น “แกร็บ ประเทศไทย” 40% เช่นเดิม

แชร์ :

ตามที่มีข่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล (Central Retail-CRC) ใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น 67% ของ Porto WW ซึ่งลงทุนใน Grab Thailand ทาง แกร็บ ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เพื่ออธิบายเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวของ CRC ไม่ได้เป็นการครอบครองกิจการของ แกร็บ ประเทศไทย (Takeover) แต่อย่างใด และ เครือเซ็นทรัล (Central Group) ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักใน แกร็บ ประเทศไทย โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 40% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

Santos Or Jaune

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม