เสื้อวิ่ง Childrity Run ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษานักเรียนยากไร้ของมูลนิธิ EDF [PR]

แม้ปัจจุบันนักเรียนจะเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังมีนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถเติมเต็มความฝัน ความหวังในการเรียนหนังสือให้จบได้ไหม เนื่องจากปัญหาความขัดสนของครอบครัว ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ปกครองประสบความยากลำบากจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบผู้คนทั่วโลก ณ ขณะนี้

- Advertisement -

“ChildrityRun พี่ได้ RUN น้องได้เรียน 2021” กิจกรรมในรูปแบบ Virtual Run หรือวิ่งเสมือนจริงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีจึงได้ขยายโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือเด็ก ๆ นักเรียนที่ยากไร้ให้ได้เป็นเจ้าของเสื้อวิ่งลายเก๋ #ChildrityRunxClubpopp จำนวนจำกัด มีให้เลือก 2 แบบ คือเสื้อวิ่งสีขาวและสีดำ และเสื้อ Finisher แขนกุดสีแดงและสีน้ำเงิน ราคาตัวละ 390 บาท พร้อมส่ง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ด้อยโอกาสของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยเสื้อพร้อมส่งตั้งแต่ 20-25 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อเสื้อ #ChildrityRunxClubpopp และสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามกฎหมายได้ที่ https://edfthai.org/?page=how_you_can_help&id=137&fbclid=IwAR0OHoBHxzgtS4izwl_HNwbRDnesBccWYAmHi46_LauWOtx6JJHYsUhoXMk