โครงการ S&P ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 รอบ3 [PR]

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี ทั้งอาหารกล่อง อาหารแช่แข็ง เบเกอรี่ เจลิโอเจลลี่ และน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลสนามในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 36 แห่ง ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2564 ภายใต้โครงการ “S&P ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564”

- Advertisement -

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละและทุ่มเทในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์เอส แอนด์ พี ได้แก่ อาหารกล่อง อาหารแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์คุกกี้เอส แอนด์ พี คุกกี้เดลิโอ บัทเทอร์เค้กซอง เค้กกล้วยหอม ขนมข้อไก่เนยสด เจลิโอเจลลี่ และน้ำดื่ม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,191,238 บาท ให้แก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี,สถาบันบำราศนราดูร,โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สังกัดกทม.)

เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบกำลังใจ ด้วยการสนับสนุนอาหารและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สะอาด ปลอดภัย แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละ แทนคำขอบคุณจากใจ และเป็นพลังให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน