HomePR Newsเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ส่งความห่วงใยแก่คนไทย มอบประกันโควิด-19 ฟรี! เมื่อดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ [PR]

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ส่งความห่วงใยแก่คนไทย มอบประกันโควิด-19 ฟรี! เมื่อดูหนังที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ [PR]

แชร์ :

ด้วยบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด มอบความห่วงใยให้แก่คนไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมอบสิทธิพิเศษประกันภัยคุ้มครองโควิด-19 ฟรี!! จาก FWD General Insurance จำนวน 30,000 สิทธิ์ท่านแรกด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000.- บาท ระยะเวลาคุ้มครองนานถึง 30 วันแก่ลูกค้าทรู ที่มาดูหนังในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท
  • ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
  • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คุ้มครองสูงสุด 500 บาท / วัน สูงสุด 30 วัน
  • ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสูญเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ระยะเวลารอคอย 180 วัน (กรณีสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม