Home PR News ครบรอบ 60 ปี “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์” ชูแคมเปญ “6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” [PR]

ครบรอบ 60 ปี “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์” ชูแคมเปญ “6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” [PR]

pacific healthcare ceo

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ โภชนาการ เวชสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ จัดงาน “6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยแคมเปญใหญ่ในรอบ 6 ทศวรรษ

ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2504 โดย ฟริทส์ เบอร์แมน ผู้ก่อตั้ง และในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการยอมรับทั้งด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและอีก 3 ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์จาก 10 ประเทศทั่วโลก

ในโอกาสครบรอบ 6 ทศวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจ จึงสร้างสรรค์ 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน (6 of Pride) ในรูปแบบการดำเนินกิจกรรมแบบ Long Term Commitment หรือเป็นคำมั่นสัญญาแห่งความตั้งใจที่จะตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ตลอดจนสถานที่ที่ดำเนินธุรกิจ

“เราตั้งใจดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว”

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นวางรากฐานความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทั้ง 6 โครงการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ ด้านสังคม (Social Sustainability), ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และ ด้านเศรษฐกิจ (Economical Sustainability)

pacific healthcare

6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน (6 of Pride)

1.เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ขณะนี้ได้ดำเนินการซื้อผ้ามัดย้อมจากวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ.แพร่ เพื่อนำมาตัดเป็นเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัท นอกจากการสนับสนุนสินค้าของชุมชนแล้ว ยังเข้าไปเติมเต็มองค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ชุมชนยังขาดอยู่ให้ด้วย โดย แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จะอุดหนุนสินค้าจาก 36 ตำบลตลอดโครงการ

2.การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (Children and Well-Being) ปีที่ผ่านมา แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ พิการ กำพร้า แก่ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ (Father Ray Foundation) นอกจากนี้ได้เตรียม กิจกรรม Garage Sale ในเดือนมีนาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตอาสากว่า 300 คนนำสินค้ามือสองและของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อสมทบทุนเพิ่มเติมให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์

พร้อมทั้งบริจาคเงินจำนวน  1,200,000 บาท ให้สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ

3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) ผ่านกิจกรรม PHC Blue Ocean ปลูกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนทางธรรมชาติ โดยจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี ปะการังที่ปลูกในแต่ละปีจะค่อยๆ เจริญเติบโตเป็น “ธนาคารปะการัง” (Coral Bank) ที่สามารถนำปะการังเหล่านี้ไปขยายพันธุ์ต่อไป เกิดเป็นประโยชน์ให้กับท้องทะเลไทยได้ตราบนานเท่านาน โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2564

4.การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Preservation) ผ่านมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า วัดเขาลูกช้าง จ.เพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (Environmental Conservation) โดยทางมูลนิธิฯ มีสัตว์กว่า 400 ชีวิตในการดูแล มีทั้งที่เป็นสัตว์ป่าตามธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ถูกมนุษย์นำมากักขังเลี้ยงดูไว้ โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2564

5.การให้โอกาสด้านอาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (Occupational Opportunities) เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องออกจากงาน มีจำนวนผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่เปิดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การสอนทำเบเกอรี่ ขนมไทย งานศิลปหัตถกรรม สอนตัดผม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพอันมั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป

โดย แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จะเข้าไปสนับสนุนด้านการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าฟรี เพื่อลดต้นทุนการประกอบธุรกิจให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพ คาดว่าจะเริ่มในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีฯ ได้มีการอบรมช่างตัดผม ให้การสนับสนุนช่างตัดผมที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ ไปให้บริการตัดผมให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ปีละ 2 ครั้งในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม และ ตุลาคม ของทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง

6.การดูแลด้านสุขอนามัย (Healthcare) ผ่านโครงการแพทย์อาสา ทีมงานจาก แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้ประสานงานร่วมกับ นพ.สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เข้าไปทำกิจกรรมออกค่ายแพทย์อาสา ณ  2 หมู่บ้านชาวเขา ได้แก่ บ้านปางคามน้อย และ บ้านผาเผือก ต.แม่ละนา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจิตอาสาโรงพยาบาลปางมะผ้า จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ส่วนพนักงานจาก บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ที่เดินทางไปด้วยจะให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น สอนการใช้แอพพลิเคชั่นในมือถือ และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่ชาวชาติพันธุ์บนพื้นที่ห่างไกลจะได้นำความรู้ไปใช้ต่อยอดในการทำงาน และการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2564

สำหรับ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่จากกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังได้ปลูกฝังความเป็นจิตอาสาของพนักงานด้วย ทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน จนเกิดเป็นความรู้สึกที่อยากจะปกป้องดูแลในสิ่งที่ตนเองมีส่วนร่วม เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม