HomePR Newsรพ.กรุงเทพ’ ขยายความร่วมมือ ‘ช้อปปี้’ เชื่อมออนไลน์-ออฟไลน์ (O2O) ในแคมเปญ Shopee 3.3 Big Brands Sale [PR]

รพ.กรุงเทพ’ ขยายความร่วมมือ ‘ช้อปปี้’ เชื่อมออนไลน์-ออฟไลน์ (O2O) ในแคมเปญ Shopee 3.3 Big Brands Sale [PR]

แชร์ :

แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย เดินหน้าขยายความร่วมมือ มุ่งเป้าตลาดอีคอมเมิร์ซ เชื่อมออนไลน์-ออฟไลน์ (O2O) ชูแคมเปญ “Shopee 3.3 Big Brands Sale”  ส่งชุดตรวจสุขภาพบีพลัส ‘B+’ เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าที่ซื้อผ่านช้อปปี้ รับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 20 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพของแต่ละโรงพยาบาลในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยมี นายแพทย์นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพ นายแพทย์ยุวัฒน์ ธนังกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ.กรุงเทพ อลิสา บัวแก้ว และ ภัสนภา วัชรกิตตานนท์ คณะผู้บริหารจากฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ ช้อปปี้ ประเทศไทย ร่วมงาน ที่ รพ.กรุงเทพ

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม