เพลินไทย ไปทั่วกรุง [PR]

เที่ยวไทยวันนี้ มีผู้ช่วยอยู่ในมือ ชื่อ เพลินไทย Smart Map

- Advertisement -

หน้าที่ของเพลินไทยคือ การเป็นแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรม การจัดงาน การเดินทางในพื้นที่ จุดให้บริการสาธารณะที่สำคัญ โดยสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานเมื่ออยู่ในพื้นที่ให้บริการ

ผู้ใช้เพลินไทย  จะสามารถเข้าถึงข้อมูล  เนื้อหาของแต่ละสถานที่นั้น ๆ อาทิ   ช่วงเวลาให้บริการ   รวมถึงข้อมูลด้านความสะอาดและสุขอนามัยในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่

เพลินไทย Smart Map เกิดจากความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัท บียอนด์ ซิตี้(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนในเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Smart Tourism Platform เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้สะดวก ปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงสู่วิถีปกติใหม่ New Normal

เริ่มนำร่องในกรุงเทพมหานคร ด้วยการบรรจุข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร  บริการขนส่งสาธารณะ ชุมชนวิถีท้องถิ่น สถานที่บริการด้านสุขภาพ ภายใน 11 ย่านสำคัญ ครอบคลุม 13 เขตแรกใน กทม. ที่พร้อมให้บริการในช่วงปลายปี 2563 นี้ โดยการแสดงผล เนื้อหา ข้อมูลกว่า 1,000 แห่ง ผ่าน Micro Page ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ ผ่าน เพลินไทย.com ของแต่ละสถานที่ได้เช่นกัน

ภายใน Micro Page แสดงข้อมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขติดต่อ เชื่อมต่อเว็บไซต์ และช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ ของแต่ละสถานที่ บอกตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแสดง มาตรฐานความสะอาดด้านสุขอนามัยของสถานที่นั้น ๆ  อาทิ การได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานความสะอาดถูกสุขลักษณะ อันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้

เพลินไทย Smart Map จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินเที่ยวได้ อาทิ ย่านนางเลิ้ง แหล่งอาหารอร่อยและศิลปวัฒนธรรมด้านการละคร ย่านกุฎีจีนชุมชนเก่าที่มีความเป็นมายาวนานในฝั่งธนบุรี ที่ใครมาก็ต้องชิมขนมฝรั่งหอมอร่อย ย่านเยาวราช ชุมชนจีนแหล่งรวมอาหารทั้งกลางวันกลางคืน ที่ชาวต่างชาติเรียกว่าไชน่าทาวน์  ย่านบางลำพูชุมชนสำคัญที่ยาวตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุไปถึงบางขุนพรหม เหล่านี้เป็นต้น

เพลินไทย Smart Map  จะนำไปสู่ข้อมูลที่ควรรู้  ทำให้การท่องเที่ยว เป็นเรื่องง่าย  สะดวก  แม้ในยาม ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ก็ยังหาข้อมูลได้ในมือตัวเอง

เที่ยวกรุงเทพฯยุค New Normal ไปพร้อมกับ เพลินไทย ทริปของคุณจะสนุกและสะดวกขึ้นมาก