งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Yushan Forum ประจำปี 2563 [PR]

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Yushan Forum ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Hyatt Taipei โดย Taiwan-Asian Exchange Foundation ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ธีมหลักของงานครั้งนี้มีชื่อว่า “Forging a Resilient Future Together” หรือ “ร่วมสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนไปด้วยกัน”

- Advertisement -

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาตินี้จัดขึ้นท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ที่ทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยภายในงานมีการจัดปาฐกถาและเสวนาโต๊ะกลมผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมบรรยายจากประเทศชั้นนำหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้นำและอดีตผู้นำระดับประเทศ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาจากทั้งประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป สวีเดน ออสเตรเลีย อินเดีย ศรีลังกาและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายในพิธีเปิดในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากท่าน Malcolm Turnbull อดีตประธานาธิบดีออสเตรเลีย ท่าน Keiji Furuya ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และท่าน Carl Bildt อดีตประธานาธิบดีสวีเดน ร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี ส่วนช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากท่าน Joseph Wu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับท่าน Anders Fogh Rasmussen อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตเลขาธิการนาโต้ และท่าน Ted Yoho สมาชิกพรรครีพลับบริกันและคณะกรรมการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง The National Maritime Foundation กับ Taiwan-Asian Exchange Foundation อีกด้วย

หัวข้อในการเสวนาภายในงานแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคหลังโรคระบาดโควิด 19 การจัดการและธรรมมาภิบาลทางด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย รวมทั้งการบริหารจัดการของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการเกิดโรคระบาด และมีการเปิดเวทีเสวนาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในประเด็นการพัฒนาทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดข้อมูลและความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างกันในเวทีเสวนาจะสามารถเป็นแนวทางต่อยอดเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถฟันฝ่าและข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน