HomePR Newsซิกน่าประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกัน ประจำปี 2563 [PR]

ซิกน่าประกันภัย คว้ารางวัล องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกัน ประจำปี 2563 [PR]

แชร์ :

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563” หรือ “2020 AMCHAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXCELLENCE RECOGNITION AWARD” จากหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand : AMCHAM)  จากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้ก้าวหน้าและต่อเนื่อง โดยมี นายเกรกอรี หว่อง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และ นายไมเคิล จอร์จดีซอมบรี (ที่ 2 จากขวา) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

รางวัลนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ซิกน่า ประเทศไทย ที่สามารถบรรลุพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ซิกน่าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Cigna Run Therapy ที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาดูแลใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองด้วยการวิ่งออกกำลังกาย พร้อมนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โครงการ The Healthier Kids for Our Future เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ซิกน่ายังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนและลูกค้าของซิกน่า

ทั้งนี้ ซิกน่า ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทพลังใจและพลังกายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อแสดงถึงจุดยืนและความเอาใส่ใจต่อการมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่คนในสังคมตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของเครือข่ายซิกน่าทั่วโลก

 


แชร์ :