ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ สนับสนุนธุรกิจเดินหน้าหลังผ่อนปรนล็อกดาวน์สู่เฟส 4 มอบเจลล้างมือให้ร้านค้าเพื่อการบริการที่ถูกสุขอนามัย [PR]

มร. ทิม โบด้า (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานอาหารและกิจกรรม บริษัท ไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทเจ้าของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และ มร. อัลแบร์โต อิเบอัส (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ความพร้อมของร้าน Aqua ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในการให้บริการลูกค้าอย่างสะอาดได้มาตรฐานความปลอดภัย

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศที่ได้กลับมาเปิดให้บริการหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เข้าสู่เฟสที่ 4 ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่อนปรนในระยะต่อไป ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมากกว่า 26,000 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท ให้กับร้านอาหารพันธมิตร พร้อมจัดทำแนวทางการให้บริการภายในร้านค้าในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการบริการที่ถูกสุขลักษณะ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ร่วมควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมธุรกิจให้กลับมาเปิดให้บริการใหม่ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Returning Together อันเป็นแผนการดำเนินงานของ DMHT ให้ธุรกิจของบริษัทฯ และคู่ค้ากลับมาดำเนินด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลังการประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ที่รัฐบาลบังคับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม ต่างมีการเตรียมมาตรการด้านสุขอนามัยและปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาความเชื่อมั่นด้านความสะอาดมากกว่าเดิม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่นั่งให้ห่างกัน การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ รวมไปถึงการจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่มีความจำเป็นมาก ด้วยเหตุนี้ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 26,000 ลิตร ให้ร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรมากกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศนำไปใช้ในการบริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของผู้ค้าและอุตสาหกรรมการบริการในภาพรวม

- Advertisement -

มร. อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาธุรกิจมากมายต่างได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน หลังมีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และร้านค้าต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง  DMHT จึงอยากมอบความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ ดิอาจิโอสำนักงานใหญ่ได้บริจาคแอลกฮอล์สำหรับนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่การแพร่ระบาดยังมีความรุนแรงมากกว่านี้ ครั้งนี้ ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประเทศไทยจึงมุ่งไปที่การสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อหลังจากที่การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ”

นอกจากนี้ DMHT ยังได้จัดทำคำแนะนำสำหรับร้านค้าเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการของภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการในการตระเตรียมความพร้อมของพนักงานและพื้นที่ภายในร้านให้มีความสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค เช่น การจัดตารางทำความสะอาดร้านและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่างๆ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้า การใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลา การเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการอย่างถูกสุขอนามัย การประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้บริโภคภายในร้านและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างทั่วถึง เป็นต้น

มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและการสนับสนุนต่างๆ ภายใต้โครงการ Returning Together ที่ DMHT ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนลูกค้า ร้านค้าพันธมิตร และอุตสาหกรรมภาคบริการของไทย  แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ให้กับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจ แต่ไม่ว่าใครก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน DMHT พร้อมเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าและอุตสาหกรรมการบริการกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง