ด่วน! การบินไทย แต่งตั้ง “กรรมการบริษัท” ใหม่ 4 ราย


หลังจากมีความชัดเจนว่า “การบินไทย” (THAI) ต้องเดินหน้าเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ ก็เป็นที่จับตามองว่า ผู้บริหารที่จะมาดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของสายการบินเก่าแก่ของประเทศไทย จะเป็นใคร ท่ามกลางความคาดหวังหลายฝ่าย ล่าสุด วันนี้เวลา 17.05 น. ทางการบินไทยได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท” 4 ราย

- Advertisement -

โดยทั้ง 4 รายประกอบด้วย
1.คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค แทน คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

2.คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ แทน คุณพินิจ พัวพันธ์

3.คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร แทน คุณปรารถนา มงคลกุล

4.คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทน คุณศิริกุล เลาภัยกุล

สำหรับประวัติการทำงานของ คณะกรรมการใหม่ทั้ง 4 ราย คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย, ส่วน คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย, คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด และที่สังคมกำลังจับตามองมากที่สุดก็คือ คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  อดีต DD การบินไทย ที่ทำให้สายการบินแห่งนี้มี “กำไร”