กองทัพเรือ รับมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากไทยเบฟ เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 [PR]

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั่วโลก ทำใหรัฐบาลได้ดำเนินการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว 

- Advertisement -

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ โฆษกกองทัพเรือ ให้ข้อมูลว่า “เกี่ยวกับการทำงานของทหาร ในเรื่องของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ขาดแคลนเพราะถูกใช้มาก และหาซื้อค่อนข้างยาก คุณหมอที่ใช้งานอยู่ก็ไม่พอใช้ เราจึงได้มีการเผยแพร่ออกไป โดยประกาศไปว่าภาคเอกชนที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาช่วย สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนได้โดยตรง

นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ให้กับทางกองทัพเรือ เพื่อมาใช้ในการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้
สำหรับวันนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ดี ที่เราได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อและเป็นประโยชน์อย่างมากกับทางโรงพยาบาลที่ถูกใช้ทุกวัน ปริมาณที่เอามาให้เราขนาดนี้เรียกว่าเยอะมากแล้ว และที่สำคัญถือว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ ในนามของกองทัพเรือ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทาง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกิจการทางทหาร ในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ”