เทสโก้ โลตัส แจกตะกร้าโอทอปรักษ์โลกช่วงตรุษจีน รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชนแทนถุงพลาสติก [PR]

เทสโก้ โลตัส แจกตะกร้าโอทอปรักษ์โลกช่วงตรุษจีน รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชนแทนถุงพลาสติก โดย นาย วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ร่วมสนับสนุนการใช้วัสดุธรรมชาติจากชุมชนแทนถุงพลาสติกในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงนี้  

- Advertisement -

โดยเทสโก้ โลตัส จะมอบตะกร้าจักรสานที่ผลิตโดยชุมชน ให้ลูกค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 เมื่อลูกค้าซื้ออาหารสดครบ 600 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรีตะกร้าโอทอปเพื่อใส่สินค้าและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส ได้ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ งดให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีถุงใช้ซ้ำจากวัสดุหลากหลายประเภท ราคาเริ่มต้นเพียง 3 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและประชาชนในการช่วยกันลดขยะพลาสติกและรักษาสิ่งแวดล้อม