บำรุงราษฎร์ นำร่องใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคัดกรองไวรัสโคโรนา [PR]

บำรุงราษฎร์ เสริมความเชื่อมั่น นำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermal imaging cameras) ณ จุดทางเข้า 
โดยเครื่อง Thermal imaging cameras นี้ สามารถตรวจพบผู้มีอาการไข้ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ผู้มาเยือน และพนักงานของโรงพยาบาล

- Advertisement -