แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิวันไซท์ เดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ใหญ่ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ [PR]

การมีสายตาที่ดีนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพดวงตาในทุกช่วงวัยจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ แว่นท็อปเจริญ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ (One Sight) ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัท ESSILOR และ LUXOTTICA เดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับโอกาสการบริการด้านสายตาอย่างเข้าถึง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้ประชาชนมีโอกาสมองเห็นอย่างชัดเจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย โดยครั้งนี้แว่นท็อปเจริญได้นำทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร (O.D.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมืออันครบครัน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้กับเด็กๆ และประชาชน ณ แม่ตาวคลินิก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- Advertisement -

คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือทางด้านสายตาของประชาชนและสังคม ถือเป็นภารกิจหลักของทางแว่นท็อปเจริญที่ดำเนินมาโดยตลอดระยะเวลา 60 ปี เนื่องจากแว่นท็อปเจริญมีทีมจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่มีประสบการณ์และความชำนาญอยู่ทั่วประเทศ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ด้านสายตาที่ทันสมัยครบครัน เราจึงต้องการใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่มีอยู่นี้ สร้างคุณประโยชน์สู่สังคมและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มการมองเห็นที่ชัดเจนและยังช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้แว่นท็อปเจริญยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิวันไซท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มองเห็นศักยภาพและความสามารถของเรา จึงได้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสดีๆ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

“จากการลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิวันไซท์เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ายังคงมีกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการบริการอย่างเข้าถึง ทั้งที่ทราบว่าตนเองมีปัญหาสายตา รวมถึงกลุ่มที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าการมองเห็นที่ชัดเจนเป็นอย่างไร เมื่อเราได้มีโอกาสในการให้ความช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เราจึงไม่รอช้าที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมยังวางแผนให้การช่วยเหลือและพัฒนาระบบการตรวจเช็คและการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสายตาของประชาชนให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย” คุณนพศักดิ์ กล่าวเสริม

ภายในกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณโหมด เซลเลอร์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิวันไซท์ (One Sight) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเอสซีลอร์ (ESSILOR) และลักซอทิก้า (LUXOTTICA) เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา และมอบบริการด้านสายตาอย่างเข้าถึงให้แก่เด็กๆ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th