ดีเคเอสเอช สมอลลาน กับแนวคิดการจัด CSR คืนความรู้สู่สังคมผ่านกิจกรรม ‘บิ๊กดาต้า รู้ทันโลกของข้อมูลและ โอกาสแห่งอนาคต’ [PR]

ทุกวันนี้โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากมายมหาศาล ‘ปรากฎการณ์บิ๊กดาต้า’ กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง เราทุกคนถือเป็นผู้สร้างข้อมูล (Data Generator) ในขณะที่โลกของผู้ใหญ่เต็มไปด้วยการตื่นตัวและการปรับตัวกับ ‘ปรากฎการณ์ดิจิตอล’ โลกของนักเรียนยุคปัจจุบันที่เติบโตมาพร้อมโลกดิจิตอลนั้นต่างออกไป

- Advertisement -

นายสาริศ เกษมเศรษฐและมร.แฟรงค์ ชาร์ล เฟิร์น ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการหน่วยธุรกิจอัจฉริยะส่วนภูมิภาคของบริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) มีความตั้งใจที่จะเชื่อมช่องว่างทางความรู้ระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา ได้จัดทำ โครงการ CSR ‘รู้ทันโลกของข้อมูลและโอกาสแห่งอนาคต’ แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายมากกว่า 1000 คน ครอบคลุม โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อแบ่งปันความรู้ในรูปแบบของ กิจกรรมเวิร์คช้อป ที่สนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามและการระดมความคิด ผ่านโจทย์ในรูปแบบ ‘เราจะทำยังไงให้ … ดีขึ้น’ ซึ่งเป็นรูปแบบของการตั้งคำถามเพื่อนำสู่การสร้างนวัตกรรม ผนวกกับเรื่องของ โลกของข้อมูลที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน

บิ๊กดาต้าสำคัญอย่างไร? ทำไมเราถึงเลือกที่จะพูดถึงเรื่องนี้ให้กับน้อง ๆชั้นมัธยมฯปลาย?
ในด้านการศึกษา ข้อมูลมากมายมหาศาลเป็นประโยชน์ให้นักเรียน นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อไปใช้ประกอบการเรียน และการทำกิจกรรม ในด้านธุรกิจ ข้อมูลต่าง ๆสามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มหาศาล บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆจะใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินค้าและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านทุกช่องทาง และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ติดตามตัวต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

เราได้จัดกิจกรรมใน 4 โรงเรียน ดังต่อไปนี้

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 90 คน
  • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 725 คน
  • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 166 คน
  • วันที่ พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 190 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,176 คน

โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบที่มาของข้อมูลมหาศาลที่อยู่รอบตัวเรา ประเภทของข้อมูล ความสำคัญของการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการตั้งคำถาม วาดแผนผัง และการนำเสนอ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากน้อง ๆ นักเรียนและอาจารย์ที่เข้าร่วม กว่า 95% ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมเสนอให้มีการจัดกิจกรรมอีกในปีถัดไป

บริษัทดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้นำการให้บริการด้านการตลาดภาคสนามดูแลการจัดเรียงสินค้าตามร้านค้าปลีกกว่า 14,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ด้วยการผนึกกำลังคนกับเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล SMART มีการเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆตามชั้นกว่า 4000 รายการ เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการและการวางแผนการจัดการสต็อกของสินค้า