บางกอกแอร์เวย์ส จัดโปร Samui Year End Sale เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางบินเข้า-ออก สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท [PR]

บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “Samui Year End Sale” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินในประเทศที่เข้าและออกจากสมุย ได้แก่ กรุงเทพฯ-สมุย เชียงใหม่-สมุย ภูเก็ต-สมุย กระบี่-สมุย พัทยา (อู่ตะเภา)-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม) และบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศที่บินเข้าสมุย ได้แก่ ฮ่องกง-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 990 ฮ่องกงดอลล่าห์ สิงคโปร์-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 99 สิงคโปร์ดอลล่าห์ และ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)-สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 99 มาเลเซียริงกิต (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

- Advertisement -

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 1–30 พฤศจิกายน 2562 ได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือสำนักงานออกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน)

*โปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีจำนวนที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด