ฟังจากปาก DD การบินไทย ยืนยันไม่วิกฤติ ข่าว “ปิดกิจการ” ห่างไกลความเป็นจริงไปมาก

จากตัวเลข ณ สิ้นปี 2561 “การบินไทย” โชว์ขาดทุนสะสม 28,533 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดถึงไตรมาส 2  ปีนี้  “ขาดทุน” 6,438  ล้านบาท ดูเหมือนสายการบินแห่งชาติ อายุ 59 ปี แห่งนี้ กำลังถูกมองว่าเผชิญกับ “วิกฤติ” จากตัวเลขขาดทุนหลัก “หมื่นล้าน”

- Advertisement -

หากย้อนดูผลประกอบการ “กำไร” ครั้งล่าสุดอยู่ในปี 2559 ที่มีรายได้ 181,446 ล้านบาท กำไร 15  ล้านบาท มาในปี 2560 รายได้ 190,534  ล้านบาท ขาดทุน 2,107  ล้านบาท  ปี 2561 รายได้ 200,585 ล้านบาท ขาดทุน  11,625 ล้านบาท  ผลประกอบการล่าสุด ครึ่งปีแรก 2562  ทำรายได้ 94,550 ล้านบาท  ขาดทุน  6,438 ล้านบาท

ด้วยปัจจัยการแข่งขันรุนแรงในอุตสาหกรรมการบินจากคู่แข่งสายการบินโลว์คอสต์ ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ เมื่อต้องเผชิญกับตัวเลขขาดทุนหลักหมื่นล้าน  หลายครั้งที่การบินไทย ต้องออกมายืนยันถึงสถานะองค์กรว่าไม่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง ยังมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ ในการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและในอนาคต

เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการอบรมภายในของพนักงานการบินไทย โดยมี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) เป็นหนึ่งในผู้บรรยายสถานการณ์การบิน ที่ถูกตีความออกว่ามาเป็น “วิกฤติการบินไทย”


ดีดีย้ำการบินไทย “ไม่วิกฤติ”

งานนี้ร้อนถึง คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอออกมายืนยันด้วยตัวเองว่า ข่าวที่เผยแพร่ออกไปเป็นการสื่อสารภายในกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักว่าธุรกิจการบินในปัจจุบัน มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกจุด ทั้งด้านราคาของสายการบินต้นทุนต่ำ การแข่งขันออกโปรโมชั่นลดราคา การบินทับเส้นทางต่างๆ

เพื่อให้พนักงานเห็นว่าการบินไทยมีคู่แข่งที่น่ากลัว และลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น จึงขอให้พนักงานมีความพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ มีความพร้อมในการแข่งขัน ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจให้ได้ และขอความร่วมมือร่วมใจรวมพลังจากทุกฝ่ายทุกคน เพื่อทำให้ผลประกอบการดีขึ้น

การบินไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน การที่มีข่าวว่าการบินไทยจะปิดกิจการจึงเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลความเป็นจริงมาก

พร้อมย้ำ 4 จุดบินในอาเซียน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ยังดำเนินการปกติ  และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์เส้นทางบินทุกเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพการตลาดในปัจจุบัน ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและยังไม่มีแผนปิดเส้นทางบินใดๆ ทั้งสิ้น