The Givers Network เครือข่ายผู้ให้ระดับสากล ร่วมจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล” [PR]

เครือข่ายผู้ให้ The Givers Network เตรียมจัดงานประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้ที่ประเทศไทยภายใต้แนวคิด ‘ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better’ เพื่อรวมพลังการให้ของผู้ใจบุญและองค์กรการกุศล ร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- Advertisement -

“การให้ร่วมกันนั้นเป็นเคล็ดลับในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทั่วถึงกว่า” กล่าวโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

“The Givers Network เป็นเวทีสำหรับองค์กรการกุศลและผู้ให้ได้ร่วมกันขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. วิทย์ กล่าว “ทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท) ในแต่ละปี แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ ซึ่งชี้ชัดว่าการให้ที่มากมายในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถขจัดให้ปัญหาหมดไปได้”

The Givers Network ร่วมสร้างสรรค์การให้ที่หวังผลได้มากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด แบ่งปันทรัพยากรและข้อมูล บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. เห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ)  2. เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) และ 3. ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า)

“เราเปิดรับทุกคนมาร่วมกันใส่ใจดูแลผู้คนและโลกใบนี้ มาร่วมค้นหาโอกาสใหม่ๆในการให้และค้นพบแนวทางใหม่ๆในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่มากขึ้นไปด้วยกันที่เว็บไซต์ The Givers Network งานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ให้ได้พบปะและรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการให้ของบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในหลากหลายมิติ”

สำหรับงานสัมมนาประจำปีของ The Givers Network ในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากร 5 ท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของการให้ที่สร้างพลังบวกและแง่คิดแก่ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้และผู้คนที่ทำงานด้านการกุศล

“กรุงเทพถูกเลือกเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพของสังคมผู้ให้ในเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมิตรไมตรีและความเอื้ออาทรต่อสังคม เราจึงได้พบกับองค์กรและบุคคลจำนวนมากที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ The Givers Network จึงทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการทำงานร่วมกันของผู้ให้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มากยิ่งขึ้น” ดร. วิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่จะมาจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better”  นำโดย

  • มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ เจ้าของสูตรสำเร็จ “การให้” ง่ายๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
  • ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ว กับภารกิจกอบกู้โลก
  • คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะมีบทบาทไหนในสังคม
  • นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิต คือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ
  • ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้

ข้อมูลเพิ่มเติม The Givers Network https://youtu.be/k1L4BWAKRY4

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ https://giversnetwork.org/

#TheGiversNetwork #IamAGiver