ลาจอเที่ยงคืนวันนี้ “อสมท” ยุติออกอากาศ ช่อง 14 MCOT Family 16 ก.ย. ยืนยันไร้ปัญหาเลิกจ้าง

อสมท” ประกาศยุติการออกอากาศ ช่อง 14 MCOT Family โดยจะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. และยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2562 เป็นต้นไป โดยยังคงมุ่งนำเสนอรายการคุณภาพที่น่าสนใจ ผ่าน 9 MCOT HD หมายเลข 30 ด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด ยืนยันสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนผ่านการสื่อสารทุกช่องทางขององค์กร ยืนยันไร้ปัญหาเลิกจ้างบุคลากรโอนย้ายคน MCOT Family  เสริมทัพองค์กรตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม   

- Advertisement -

คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง 14 MCOT Family โดยจะออกอากาศวันสุดท้ายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. และยุติการออกอากาศตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2562 เป็นต้นไป ตามการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสชท.) โดย  อสมท จะยังคงนำเสนอรายการที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระความรู้และความบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

ผมในนามผู้บริหารบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรายการทางช่อง 14 MCOT  Family มาอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังจากนี้สามารถรับชมรายการคุณภาพที่น่าสนใจ ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางขององค์กร  

สำหรับการบริหารจัดการบุคลากรของช่อง 14 MCOT Family ภายหลังยุติการออกอากาศฯ นั้น บมจ.อสมท ไม่มีนโยบายเลิกจ้างบุคคลากรช่อง 14 MCOT Family แต่ใช้วิธีโยกย้ายบุคลากรทั้งหมดของช่อง 14 MCOT Family ไปยังหน่วยธุรกิจ และหน่วยหารายได้ที่มีความต้องการอัตรากำลัง และสอดคล้องเหมาะสมกับทักษะความสามารถของบุคลากร

ขณะที่บุคลากรภายนอก บมจ. อสมท ยังคงดูแลพิธีกร ผู้ดำเนินรายการตามสัญญาที่ได้จัดทำไว้ ส่วนรายการพันธมิตรและคู่สัญญาที่ดำเนินงานร่วมกับช่อง 14 MCOT Familyนั้น ส่วนใหญ่ได้สิ้นสุดสัญญาลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามปกติที่จะมีการปรับผังรายการในทุกๆ 6 เดือน

 

ทั้งนี้ ตามข้อมูลในหนังสือ “5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิทัล” โดยสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์  สำนักงาน กสทช. ระบุข้อมูลว่า ช่อง MCOT Family เป็นช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 2 ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลของกลุ่ม อสมท นอกเหนือจากช่อง 9 MCOT HD ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ซึ่งในยุคแอนะล็อก ช่อง 9 อสมท มีรายการสำหรับเด็กที่เป็นที่รู้จักและติดตามสูง โดยเฉพาะ ช่วงรายการ “ช่อง 9 การ์ตูน”

อย่างไรก็ดี การเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการช่องในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีข้อจำกัด ทั้งจากเรื่องเงื่อนไขเนื้อหารายการในช่องที่จะต้องเป็นรายการที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และโฆษณาที่ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ชม ทำให้ อสมท ประสบปัญหา ความยากลำบากในการเดินหน้าธุรกิจของช่อง MCOT Family

เดือนพฤศจิกายน ปี 2560 อสมท ได้ประกาศปรับรูปแบบรายการของช่อง MCOT Family ให้เป็นช่องขายสินค้าในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และจากผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อช่วยเสริมรายได้ของช่องให้มากขึ้น แต่ยังคงเนื้อหารายการหลักสำหรับเด็ก และครอบครัวไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนรายการที่ผลิตเองมีแนวโน้มลดลงในปี 2561 ในขณะที่รายการร่วมผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีก่อนหน้า

ในแง่รายได้ของช่อง พบว่าช่อง MCOT Family มีรายได้น้อยที่สุดในบรรดาช่องทีวีดิจิทัล ประเภทธุรกิจทั้งหมด เนื่องจากข้อจำกัดทางธุรกิจ โดยในปีแรกมีรายได้เพียง 6 ล้านบาท และค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนปี 2560 มีรายได้ 50 ล้านบาท และปี 2561 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 48 ล้านบาท ฐานผู้ชมช่อง MCOT Family มีความชัดเจนมากว่าเป็นกลุ่มเด็ก (อายุ 4-9 ปี) เป็นฐานใหญ่ ที่สุด และมีสัดส่วนของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยมีพื้นที่ที่รับชมสูงสุดอยู่ในภาตใต้