โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมเปิดบริการคลินิกเด็กตลอด 24 ชั่วโมง และบริการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก [PR]

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เผยเปิดคลินิกเด็กที่ให้บริการรักษาโรคและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัยและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง

- Advertisement -

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราดได้เปิดให้บริการคลินิกเด็กอย่างเป็นทางการแล้ว แบ่งเป็น แผนกผู้ป่วยนอก คือคลินิกเด็กและคลินิกพัฒนาการ และแผนกผู้ป่วยใน คือหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กเจ็บป่วย โดยมีทีมแพทย์และบุคลากรอยู่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ กุมารแพทย์ตรวจรักษาโรคเด็กทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก บริการตรวจสุขภาพ ให้วัคซีนตามวัย ทั้งวัคซีนภาคบังคับและวัคซีนเสริม กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก ตรวจรักษาและให้คำแนะนำปัญหาด้านพัฒนาการต่างๆ ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น ปัญหาการพูด พัฒนาทางด้านร่างกาย ปัญหาการเรียน ภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรม การกิน การขับถ่ายโดยมีเป้าหมายการรักษาเพื่อให้เด็กสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้มากที่สุด

นอกจากกุมารแพทย์แล้ว โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิยังให้ความสำคัญกับบุคลากรและทีมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเด็ก โดยเฉพาะการทำหัตถการต่างๆ เช่นพยาบาลเชี่ยวชาญด้านฉีดวัคซีนและให้น้ำเกลือ ซึ่งกุมารแพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบยาและให้วัคซีนแก่เด็กด้วยตนเอง ตลอดจนทีมกายภาพที่มีประสิทธิภาพในการทำหัตถการดูดเสมหะในกลุ่มคนไข้เด็กที่มีเสมหะมาก สำหรับเครื่องมือการตรวจรักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ นับว่ามีมาตรฐานสูง ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้คัดเลือกยาและวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีวัคซีนเสริมที่พร้อมให้บริการ เช่น วัคซีน IPD วัคซีนโรตาไวรัส วัคซีนรวม 5 โรค วัคซีนรวม 6 โรค ชนิดไม่มีไข้ เป็นต้น

โดยสามารถให้บริการวัคซีนที่ครอบคลุมทั้งเด็กเล็ก (0-4 ปี) และเด็กโต (มากกว่า 4 ปี) ได้ทุกชนิดในด้านของสถานที่ยังมีการแบ่งโซนชัดเจน ทั้งส่วนของการรักษาโดยมีห้องตรวจจำนวน 15 ห้อง ห้องทำหัตถการขนาดใหญ่ 2 ห้องและโซนสำหรับเด็กเล่นที่เน้นความปลอดภัยทำให้เด็กไม่กลัวโรงพยาบาลระหว่างรอแพทย์ตรวจเป็นการเตรียมพร้อมการให้บริการกับผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

“คลินิกเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีทีมกุมารแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมบริการตรวจรักษาโรคเด็กและให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็กด้วยความตั้งใจ ใส่ใจและคำนึงถึงมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเครื่องมืออันทันสมัยและเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ภายใต้สถานที่ซึ่งพร้อมรองรับ ด้วยความหวังที่จะให้เด็กทุกคนเติบโตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต” นายแพทย์สุนทร กล่าว

ปัจจุบันโรคที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ โรคภูมิแพ้ภาวะแพ้โปรตีนนมวัวในเด็กทารก โรคติดเชื้อในระบบ ต่างๆ ได้แก่
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังมีภาวะอื่นๆที่อาจพบได้ ได้แก่ ภาวะทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ภาวะลำไส้กลืนกันซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ดี ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนพบว่ามีเด็กเจ็บป่วยจำนวนมากโรคที่พบได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ RSV มือ เท้า ปาก เฮอแปงไจน่า
การติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

นอกจากนี้ ยังพบการติดเชื้อในทางเดินอาหารโดยผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเด็กมีอาการผิดปกติควรรีบพามาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาในทันทีโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6.5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสูง 5 ชั้น ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ผู้ป่วยนอกและศูนย์การรักษาเฉพาะทางต่าง ๆ อาทิ ศูนย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมและความงาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โดยอาคารดังกล่าวเชื่อมต่อกับอาคารโรงพยาบาลสูง 16 ชั้น ที่จะให้บริการกับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและการบาดเจ็บทุกรูปแบบ รวมถึงบริการซีเนียร์แคร์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และห้องพักผู้ป่วยขนาด 200 เตียง