HomePR News“อิชิตัน” ปั้นนักการตลาดยุคใหม่ [PR]

“อิชิตัน” ปั้นนักการตลาดยุคใหม่ [PR]

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ “From Local to Global” ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับนักการตลาดในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งยังให้ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจของแบรนด์อิชิตันในการนำเสนอเครื่องดื่มคุณภาพให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้อย่างยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

ในภาพ นายตัน ภาสกรนที (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการงานวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันหลังการบรรยายพิเศษ ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy