“พริ้นซิเพิล แคปิตอล” เซ็นเอ็มโอยู ม.อัสสัมชัญ ร่วมพัฒนาโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ [PR]

นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร (ที่2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ และ ดร.สาธิต วิทยากร (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) และบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พร้อมด้วย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ (ที่2 จากซ้าย) อธิการบดี และ นายสมพล ณ สงขลา (ซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันพัฒนาทางการแพทย์ การศึกษา และโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงการปรับเปลี่ยนอาคาร C ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดังกล่าว โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมรัชมงคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้

- Advertisement -