MONEY EXPO 2019 จัดยิ่งใหญ่ ใช้แนวคิด Digital Orchestra เพิ่มโซนพิเศษ Startup Business Matching [PR]

มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 เปิด 8 โซนบริการการเงินการลงทุนครบวงจร ในแนวคิด “Digital Orchestra” พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 260 แห่ง พร้อมเพิ่มโซนพิเศษ Startup Business Matching สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจ Startup ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ Good Living for Aging Society เพื่อวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินในระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงอายุ วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

- Advertisement -

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 เปิดเผยว่า มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra” เพื่อต้อนรับการมาถึงของเทคโนโลยี 5G และ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้ง “โลกการเงิน” ไปสู่มิติใหม่ที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่มีสิ้นสุด เหมือนเสียงบรรเลงจากวงดุริยางค์ Orchestra ที่บรรเลงพร้อมกัน โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทโบรกเกอร์ทอง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทบริษัทรถยนต์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมงานกว่า 260 แห่ง เพื่อนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมานำเสนอให้กับประชาชน

ด้านนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมของงาน Money Expo  ระบุว่า ปีนี้ได้เพิ่มโซนพิเศษที่ต่อยอดจากปีก่อนคือ โซน Startup Business Matching เป็นโซนที่จะสร้าง Ecosystem ที่สนับสนุนให้เกิดการต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ Startup ของไทย โดยมีหน่วยงานมาร่วมทั้ง  GSB Start up Business Matching  ของธนาคารออมสิน , Digital Ventures ของธนาคารไทยพาณิชย์ และ  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) รวมทั้ง สตาร์ทอัพ ที่ถูกคัดเลือกกว่า 20 บริษัท มาร่วมออกบูท ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถติดต่อใช้บริการ หรือร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพได้ นอกจากนี้ยังเปิดเวทีสัมมนาโดยมี Speaker ชื่อดังมาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และกูรูด้านการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

นอกจากนี้ ยังมีโซน Good Living for Aging Society ที่ปีนี้จะมาในแนวคิด Together Longer ซึ่งมีที่มาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยสมาชิกทุกคนต่างดูเเลกันเพื่อให้มีชีวิตที่ดีไปจนถึงวัยเกษียณ  โดยการที่จะแก่ชราไปอย่างมีความสุขจำเป็นต้องมีสุขภาพที่ดี มีการกินอาหารที่ดี มีการเปิดรับเรื่องนวัตกรรมและการเงินเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความสะดวกยิ่งขึ้น ภายในโซนจะมีบริการให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนชีวิตก่อนเกษียณและหลังเกษียณ การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์หลังเกษียณ ทั้งเรื่องการออม การลงทุน การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ การชะลอวัย Anti Aging จนถึงบ้านผู้สูงอายุ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

โดยนางสาวภาคนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2564 นี้ ซึ่งหมายความว่า มีผู้ที่มีอายุเกิน 60  ปี เป็นจำนวน 20% ของประชากรทั้งหมด และจากการคาดการณ์จำนวนประชากรของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า ในปี 2583 ไทยจะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มากถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่น่าเป็นห่วง ก็คือ ในปัจจุบันคนไทยที่มีการเตรียมความพร้อม สำหรับการเกษียณอายุเพียงไม่ถึง 20% เหลืออีก 80% จึงน่ากังวลว่า ชีวิตหลังเกษียณอาจจะมีปัญหาในการดำรงชีวิต เมื่อเข้าถึงวัยหลังการทำงานได้  ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชน คนไทยควรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเกิดการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการวางแผนการออม การลงทุน ตลอดจนการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกช่วงวัย

“คนยุคมิลเลนเนียล คือ คนที่เกิดในช่วงปี 1980-2000 หรือ พ.ศ. 2523-2543 ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมผู้สูงอายุ จึงอยากเชิญชวนมาการวางแผนชีวิตให้รอบด้าน ทั้งเรื่องการเงิน การออม ตลอดจนสุขภาพร่างกาย เพื่อให้มีรากฐานที่แข็งแรง สามารถดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้  ซึ่งภายในงาน MONEY EXPO 2019 นี้ ได้มีการจัดเตรียมสินค้าและบริการ รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ของความต้องการและไลฟ์สไตล์ให้ครบทุกด้าน เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุข” นางสาวภาคนี กล่าว

ดังนั้นในงาน  Money Expo  จึงนำเสนอสิ่งที่จะช่วยให้กลุ่มคนทุกวัย ได้เรียนรู้และวางแผนรับมือการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพ  เรื่องที่  1. การวางแผนทางการเงิน ซึ่งในกลุ่มนี้ จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน และคนที่จะเกษียณอายุ อาทิเช่น  ประกันบำนาญ ,  Reverse mortgage: สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ , เงินฝากผู้สูงอายุ และ กองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการเงินระยะยาว

เรื่องที่ 2 คือ การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพ ในโซนนี้จะมีการนำเสนอองค์ความรู้ ที่จะช่วยการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพ ศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลตัวเอง

เรื่องที่ 3 เรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งในงานจะมีโครงการสำหรับผู้เกษียณอายุมานำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ โดยจะมีผู้ประกอบการอสังหาฯ และโรงพยาบาล มานำเสนอที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นทางเลือก สำหรับกลุ่มคนสูงวัย

“โซนนี้ เราไม่ได้จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียว แต่เราจับกลุ่มคนทำงานด้วย ภายในโซนจะมีบริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนชีวิตก่อนเกษียณและหลังเกษียณ”

โซนใหม่จะมาเติมเต็ม ทำให้ภาพของงาน Money Expo มีความหลากหลาย และครบครันมากขึ้น เมื่อมารวมกับ 6 โซนที่มีอยู่ เชื่อว่าจะทำให้มีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 900,000 ราย และมียอดทำธุรกรรมไม่ต่ำกว่า 93,000 ล้านบาท