ขอเชิญร่วมชมการจัดแสดงงานศิลปะดิจิทัล ที่ถูกจัดขึ้นภายในอุโบสถวัดเป็นครั้งแรก “แก่นเดิม เปลือกใหม่ ของพุทธศาสน์” [PR]

โพธิเธียเตอร์: แก่นเดิม เปลือกใหม่ ของพุทธศาสน์’ (BODHI THEATER, BUDDHIST PRAYER : RE-TOLD) จากความร่วมมือของกลุ่มศิลปิน WHY_NOT Social Enterprise, Awakening Creative, Another day Another render, Art of Hongtae, Korky และ WHAT_IF พร้อมแรงสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ Epson เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้การไปวัด กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยเข้าวัด

- Advertisement -

จึงนำมาสู่การจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่ถูกจัดขึ้นภายในอุโบสถวัดเป็นครั้งแรก โพธิเธียเตอร์: แก่นเดิม เปลือกใหม่ ของพุทธศาสน์’ (BODHI THEATER BUDDHIST PRAYER : RE-TOLD) พลิกโฉมวัดที่ผู้คนสมัยใหม่มองข้ามความสำคัญให้กลายเป็นความตื่นตาและสร้างแรงดึงดูดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการศาสนา ให้ดึงดูดคนกลุ่มใหม่ ด้วยศิลปะร่วมสมัยที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Projerction Mapping ถ่ายทอดคำสอนดั้งเดิมที่อยู่เหนือกาลเวลาของศาสนาพุทธทั้งยังเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับพื้นที่ของวัดที่ไม่ถูกใช้งานในบางช่วงเวลา บนพื้นฐานของการส่งเสริมความเข้าใจพุทธศาสนา

โดยครั้งนี้เป็นการนำบทสวดพาหุงฯ หรือ พระชัยมงคลคาถาอันสื่อถืงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ในเหตุการณ์ต่างๆ 8 ครั้ง มาเล่าใหม่ให้สนุกและมีสีสันผ่านผลงานของศิลปินให้ผู้ชมได้เห็นวิธีการรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้เฉกเช่นวิธีการของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งพุทธกาล นอกจากการแสดงดิจิทัลอาร์ต ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ เวิร์กช้อปเพนต์กระเป๋าที่จะพาไปสู่การเข้าถึงธรรมะ ลิ้มลองกาแฟเมนูพิเศษที่ตีความรสชาติด้วยธรรมะ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะนำพาผู้ชมคุณไปสู่การค้นพบหนทางใหม่ๆในการเข้าถึงแก่นพุทธศาสนา

ในงานได้รับความร่วมมือจาก ธวัชชัย แสงธรรมชัย ผู้ริเริ่มและบริหารโครงการ ฮ่องเต้ – กนต์ธร เตโชฬารศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพระมหาพร้อมพงษ์ ปภสฺสรจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ที่จะมาร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นด้วยมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งมีความน่าสนใจและต่อยอดประโยชน์แก่สังคมได้ต่อไป