“MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี” [PR]

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนกว่า 40 คน จาก มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

- Advertisement -

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น และ คุณปรเมธ พรมแสง,Cloud System Engineer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation” คณะนักศึกษา และอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242