“หมอปราเสริฐ” ยอมแล้ว จ่ายค่าปรับ 500 ล้าน ฐานปั่นหุ้น BA

ในที่สุดนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมด้วยนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น  ก็ยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดแต่โดยดี ซึ่งในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท กรณีปั่นราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น BA

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) ได้ระบุว่า  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บุคคลทั้ง 3 ได้นำเงินมาชำระค่าปรับทางแพ่ง ดังนี้

- Advertisement -

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 257,284,350 บาท

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 235,036,775 บาท

นางนฤมล ใจหนักแน่น ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,126,800 บาท

ตามหลักปฏิบัติของ ก.ล.ต. เมื่อผู้ถูกดำเนินการยินยอมรับโทษทางแพ่งแล้ว  การดำเนินคดีอาญาจะสิ้นสุดลงด้วย

โดยก่อนที่บุคคลทั้ง 3 จะนำเงินมาชำระค่าปรับทางแพ่งกับก.ล.ต.นั้น  ก็ได้มีลาออกจากการเป็นผู้บริหารของทั้ง BA และบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแล้ว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ยังห้ามนายปราเสริฐ และ นางนฤมล  เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2564

ส่วนนางสาวปรมาภรณ์ ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2563

สาเหตุความผิดที่ถูกก.ล.ต. สั่งปรับเป็นเงินเกือบ 500 ล้านบาทนั้น เป็นเพราะ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ร่วมกันซื้อขายหุ้น BA อย่างต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองในลักษณะอำพรางการซื้อขาย ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)