กระทรวงกลาโหม เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 [PR]

กระทรวงกลาโหม เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๖ ชูประเด็นความมั่นคงแบบ 3S เข้าสู่เวทีเจรจา โดยเน้นความร่วมมือที่ยั่งยืน บูรณาการขับเคลื่อน และสนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยว ๓ เสาหลักเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประชาชนอาเซียนให้เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งชวนเชิญบุคลากรของกระทรวงกลาโหมและประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

- Advertisement -

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มุ่งสานต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลและเตรียมความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) หรือ ADMM ครั้งที่ ๑๓  และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-Plus) หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ ๖ ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ในปีนี้