Toshiba Thailand ฉลอง ๕๐ ปี จัดวิ่งการกุศล ๕ ภาค ระดมทุนช่วยโรงพยาบาลท้องถิ่น [PR]

โตชิบา ไทยแลนด์ ก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จด้วยปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ด้วยกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ๕ ภาค รายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จ โดยเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบ ๕๐ ปีในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการใส่ใจในเรื่องการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์โตชิบาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและได้รับความสะดวกสบาย มากไปกว่านั้น บริษัทฯ
ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมเสมอมา โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อสังคมไทยและจะยังคงยึดถือต่อไป

- Advertisement -

ซึ่งที่ผ่านมา โตชิบาทำกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งในด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์โตชิบาแก่นักเรียน
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี การให้ความสำคัญเรื่องงานศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดประกวดภาพถ่ายและงานศิลป์ประเภทต่างๆ ภายใต้งาน “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่ทำมาต่อเนื่องกว่า ๒๗ ปี โดยได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยคำนึงถึงตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า อาทิ ปลูกป่า ป่าชายเลน ปลูกปะการัง ปล่อยช้าง ปล่อยเต่าทะเล สร้างโป่งดิน เป็นต้น สำหรับในปีนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ยังคงทำต่อเนื่องเราจะเน้นย้ำเรื่องการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการทำบุญ ภายใต้แนวคิด Sports Marketing โดยจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ราชบุรี และเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนจากทั่วประเทศ ได้มาวิ่งออกกำลังกาย ได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ และยังเป็นการร่วมทำบุญไปพร้อมๆกัน สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้พันธมิตรมากมายอาทิ หอการค้าจังหวัด โรงพยาบาล ร้านค้าในท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังได้ให้บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ดูแลและจัดการการแข่งขัน เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันวิ่งระดับประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการดูแลการวิ่ง อาหาร เครื่องดื่ม ภาพถ่ายสวยงามแน่นอน”

การแข่งขันวิ่งการกุศลรายการ “TOSHIBA RUN ๒๐๑๙” จะแบ่งออกเป็น ๕ สนาม ประกอบด้วย

  • สนามที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN จันทบุรี วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์” การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running จัดที่หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๙
  • สนามที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสิชล คนเมืองคอน” การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running ผสม On The Beach จัดที่หาดสิชล อำเภอสิชล ในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๐๑๙
  • สนามที่ ๓ จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสุดแซ่บแดนอีสาน” การแข่งขันวิ่งประเภท City Run จัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๙
  • สนามที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งเด็กแนวกิ๊บเก๋ เท่ห์สุดฤทธิ์” การแข่งขันวิ่งประเภท Graffiti Run จัดที่แคททาวน์ อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๐๑๙
  • สนามที่ ๕ จังหวัดเชียงราย ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN ล่นสโลว์ไลฟ์เจียงฮายม่วนแต๋เจ้า” การแข่งขันวิ่งประเภท Cross Country จัดที่วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๙

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.toshiba.co.th/toshibarun โดยเริ่มเปิดจำหน่าย วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

“ในโอกาสที่โตชิบา ไทยแลนด์ มีอายุครบ ๕๐ ปีในปีนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นกับคนไทยว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและมุ่ง “นำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต” ของคนไทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความสุขของทุกครอบครัว แต่ยังเป็นกิจกรรมดีๆที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ สังคมไทย โตชิบา ไทยแลนด์มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไป ด้วยกันกับสังคมไทย” นางกอบกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย