Top Influential Brands 2018 [PR]

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential Brands ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -

โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ