โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน DOW-CST Award 2018 [PR]

ดาว เชิญชวนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กับ Dow-CST Award ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์ร่วมสมัครการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (DOW-CST Award) ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานโถงลิฟท์แก้ว ชั้น G จามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory)

- Advertisement -

ครูที่ปรึกษาทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของแต่ละระดับชั้นจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ในเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (ห้องเรียนเคมีดาว)https://chemsocthai.org/