มาร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟู และเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กออทิสติก กับ “60 วัน สานฝันสร้างบ้านแม่นก” [PR]

“บ้านแม่นก” เป็นศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟู และเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กที่เป็นออทิสติกและยังมีภาวะแทรกซ้อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ยังต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่บ้านแม่นกมีระบบการเรียน ที่คิดค้นเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่รุนแรงน้อย…จนถึงรุนแรงมาก (พิการรุนแรงมาก จนไม่มีที่ไหนสามารถรับเรียนได้เลย) โดยแบ่งการเรียนเป็น

1.การเรียนหลัก คือเน้นการฟื้นฟู กายภาพ เพื่อแก้ไขร่างกายที่ผิดปกติ

- Advertisement -

2.การเรียนรอง คือสอนเด็กด้วยระบบ IEP คือการวางแผนการเรียนเฉพาะของแต่ละบุคคล (เพื่อการอยู่รอดขอชีวิต) ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยวางแผนร่วมกับบุคคลกรที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาของเด็กพิการโดยตรง…จนในที่สุด สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

3.การเรียนเสริม คือการเสริมในเรื่องของการทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กพิการรุนแรง ได้รู้ว่า ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่บ้าน กับรพ. เท่านั้น

เรียนฟรี อยู่ฟรี เนื่องจากเด็กพิการรุนแรง ตกอยู่ในสภาวะความยากลำบาก มีรายได้น้อย ไม่สามารถจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลบุตรหลานได้ จึงไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ผู้ปกครองต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ภายใต้การแนะนำที่ถูกต้องของผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวเด็กเป็นอย่างมาก ทำให้บ้านแม่นกจึงรับเด็กและผู้ปกครองมาอยู่ร่วมกันภายในบ้านเพื่อฝึกสอนให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

สถานที่เรียนตอนนี้ใช้บ้านที่เป็นห้องแถวทำการเรียนการสอน ซึ่งคับแคบมากและไม่สามารถรองรับจำนวนเด็กพิการและผู้ปกครองในปริมาณที่เยอะได้ บางครั้งจะต้องผลัดเปลี่ยนวันกันมาเรียนเนื่องจากสถานที่คับแคบ

โดยโครงการ “60 วัน สานฝันสร้างบ้านแม่นก” เป็นโครงการที่ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับ “บ้านแม่นก” เป็นการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ที่มีพื้นที่กว้างขวางขึ้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ปกครองและเด็กที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวเป็นอาคาร 2 ชั้น และมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมรับจำนวนเด็กๆที่มีปัญหาได้มากขึ้น ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับ “บ้านแม่นก” ได้ที่

ชื่อบัญชี “สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตลาดวงศกร เลขบัญชี 486-1-21942-3

ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 และท่านไหนที่บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้ด้วย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.60daysbaanmaenok.com