ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับงานสัมมนาด้านนวัตกรรมระดับโลก SingularityU Thailand Summit พร้อมจุดประกายสังคม “การเติบโตแบบก้าวกระโดด” [PR]