ธุรกิจเคมิคอลส์ ในเอสซีจี ร่วมประกาศจุดยืนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและจัดการปัญหาขยะพลาสติก ในงาน “วันทะเลโลกปี 2561” [PR]

เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ ร่วมประกาศจุดยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ในงาน “วันทะเลโลกปี 2561”

- Advertisement -

ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศลดกำลังการผลิตพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวหรือ single use ซึ่งเอสซีจีดำเนินนโยบายดังกล่าวมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ทำให้ปัจจุบันมีสัดส่วนการผลิตน้อยกว่า 30% ของกำลังผลิตทั้งหมด จากเดิมอยู่ที่ 53% ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างบ้านปลาจากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการผลิต และดูแลพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนถึงกิจกรรมเก็บขยะและพัฒนาชายหาด ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วเช่นกัน