เปิดตัวสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน ผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวและการแพทย์ระหว่างประเทศ [PR]

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน จัดงานพิธีเปิดป้ายสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน และการประชุมนักธุรกิจร่วมลงทุนไทย-จีน ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพสร้างบริการที่เปิดกว้างและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลตาม “โครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21” และ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ภายใต้นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 โดยมีบทบาทหลักในการให้บริการและความสะดวกสบายแก่ชาวจีนที่มีความต้องการด้านการท่องเที่ยว หรือด้านการแพทย์ ซึ่งทางสมาคมสามารถช่วยหาวิธีแก้ปัญหา และให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

- Advertisement -

ได้รับเกียรติจากบันลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร, พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ประธานสมาคมนักธุรกิจไทย – จีน, กิตติโชค จิตต์สดศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการคมนาคม, บุญรัตน์ ปุณมัจฉา พาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ, มร. ชิว เชียน ประธานสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย – จีน มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน

มร. ชิว เชียน ประธานสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนว่า ทั้งสองประเทศนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างช้านาน ทั้งในส่วนของการค้าและวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ การก่อตั้งสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีเชื่อมสัมพันธ์การค้า วัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน ตามนโยบายของประเทศจีน “ 1แถบ1เส้นทาง “และนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการ่วมกันพัฒนาประเทศในด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์ กีฬา การศึกษา และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอื่นๆอีกมากมาย พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน และได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีนอีกด้วย

สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย-จีน ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยและกระทรวงพาณิชย์ให้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทางสมาคมฯริเริ่มมาจากการให้ความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจข้ามชาติ ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประเทศต่างๆ สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ในด้านสุขภาพ อาทิ “แพทย์แผนจีน” ที่ทางประเทศจีนได้ทำการค้นคว้ามากว่า 5,000 ปี  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านการค้า เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตทางสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพไทย – จีน จะจัดงานวิชาการระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศจีน