Ultra Wealth Group รุ่น 4 จุดประกายไอเดีย ขยายความมั่งคั่งสู่ธุรกิจอสังหาฯ [PR]

อัพเดทความรู้ ขยายไอเดียการลงทุนสู่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์…. อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป (Ultra Wealth Group) หลักสูตรอบรมการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน นำทีมโดย ชัชวาล  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ และ 2 กรรมการ ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ และสุพร วัธนเวคิน ยกพลศิษย์ รุ่น 4 เปิดกรุความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ อัพเดท ต่อยอด ขยายไอเดีย สานต่อความมั่งคั่งให้ยั่งยืน ไปเยือนถึงถิ่น อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  บิ๊กบอส  ชานนท์ เรืองกฤตยา เปิดบ้านต้อนรับด้วยตัวเอง พร้อมพาทัวร์ อนันดา แคมปัส (Ananda Campus)  ณ อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ถนนพระราม 4

- Advertisement -

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดโลกทัศน์ด้านอสังหาฯ ผ่านมุมมองของตัวเองว่า “ในอนาคตทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยอาจไม่สำคัญ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมาช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ทั้งรถไร้คนขับ หรือแม้แต่การเดินทางในอากาศ เช่น โดรนที่กำลังถูกพัฒนาให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมากรวมถึงร่างกายมนุษย์ โดยเทคโนโลยีจะทำหน้าที่เป็นพลขับ ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยก็จะกลายเป็นในรูปแบบของการแชริ่ง (Sharing) เพราะจริงๆ แล้วคนเราไม่ได้ต้องการเป็นเจ้าของแต่เราต้องการใช้ เมื่อได้ใช้ก็เท่ากับเราสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้และเกิดความสุข”

ในขณะที่ ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการหลักสูตรฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบัน  การลงทุน เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการลงทุนในอสังหาฯ ซึ่งปีนี้คาดว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคมีอายุน้อยลง รวมถึงกำลังซื้อจากต่างชาติยังคงดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีนที่เข้ามาซื้อ เพื่อการลงทุน  กรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมืองท่องเที่ยวจะได้รับอานิสงส์  หลักสูตรของเรา จึงได้พยายามติดตามและอัพเดทข้อมูล ความรู้ด้านการลงทุนที่น่าสนใจ เพื่อตอบโจทย์และเสริมสร้างความมั่งคั่งในการลงทุนให้กับศิษย์ของเรา เพราะโลกยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนต้องปรับตัวและคาดการณ์ โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ปิดท้ายด้วยการนำชม อนันดา แคมปัส สมาร์ท ออฟฟิศ (Smart Office) แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ ที่เปิดให้ชมทุกซอกทุกมุม พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตกแต่งออฟฟิศและตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและจุดประกายไอเดียให้ศิษย์ อัลตร้า เวลท์ กรุ๊ป เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมา

Smart Living.. Smart Life.. Smart Business.. Smart Wealth in Smart City