Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ เจาะลึกโลกดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศสู่โลกอนาคต [PR]

Young Webmaster Camp (YWC) ค่ายการเรียนรู้เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ได้มีส่วนร่วมติดอาวุธองค์ความรู้สร้างเยาวชนคุณภาพไปแล้วกว่า 1,000 คนสำหรับ โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ในปีนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Innovationขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต

- Advertisement -

สำหรับแนวคิดการจัดงานในปีนี้นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน “ดิจิทัล” ได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีส่วนสร้างความเติบโตให้กับประเทศ แต่ดิจิทัลก็ยังคงมีข้อบกพร่องหรือปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่” ที่นอกจากจะมองเห็นปัญหาแล้วยังสามารถบอกได้ว่ามีอะไรที่สามารถพัฒนาได้

ธีม Digital Innovation จะเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้คิดว่า การที่คุณเป็นผู้ใช้ดิจิทัลจะสามารถนำความเชี่ยวชาญเหล่านั้นไปปรับใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างไร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต  นายวโรรสอธิบาย

ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 คน โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 80 คน มาร่วมระดมสมองคิดค้นพัฒนาต่อยอดงานด้านดิจิทัลในอนาคต พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง สาขาวิชาได้แก่ 1.Web Content  เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจ 2.Web Design เรียนรู้การนำจินตนาการ ผสานความคิดสร้างสรรค์ สร้างเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ 3.Web Marketing เรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ  4.Web Programming  เรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม   นอกจากเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว สิ่งสำคัญที่ได้เห็นทุกปีคือการที่เยาวชนมีโอกาสได้ฝึกการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอ ก่อนจะเกิดเป็นเว็บไซต์จริงๆ ขึ้นมา

ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ในประเทศไทย กล่าวว่าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตตลอดจนการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต  ซีพี ออลล์  ในฐานะภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน จึงได้เข้าสนับสนุนโครงการ Young Webmaster Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในแต่ละปีทางซีพี ออลล์จะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงใช้ได้จริง    หากน้องๆ กลุ่มไหนมีผลงานที่น่าสนใจ ก็จะมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการผลิตชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 นี้ ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเนื้อหา วิธีการใช้งานและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรชื่อดังในวงการไอทีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก นายบัญญัติกล่าว

น้องหมิว-นางสาวธนียา ตันติสาธิต นักศึกษาชั้นปีที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Marketing กล่าวว่าได้ยินชื่อของ YWC มานาน และคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเสริมความรู้ในด้านที่ตัวเองสนใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาอื่นๆ อีกด้วย

ส่วนตัวสนใจในเรื่อง Marketing แต่ด้วยสาขาที่เรียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงต้องขวนขวายนำความรู้จากกิจกรรมอื่นๆ โครงการนี้จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มความรู้ในด้าน Marketing  ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ได้เรียนรู้แนวคิดการสร้างเว็บไซต์ผ่านทั้ง 4 สาขาวิชา ได้เพื่อนใหม่ ได้มุมมองมาต่อยอดการพัฒนาเพจรีวิวอาหารของตัวเอง คือ HIWSUS Food Page ซึ่งตอนนี้มีคนติดตามประมาณ 68,000 คน โดยจะนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเพจให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น น้องหมิวกล่าวด้วยความภูมิใจ

ด้านน้องแจ็คกี้-นายกองภณ จรัญวัฒนากิจ นักศึกษาชั้นปีที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนึ่งในผู้เข้าอบรมในสาขา Web Programming บอกเล่าถึงเหตุผลของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า พี่ๆ เพื่อนๆ ที่รู้จักและเคยเข้าร่วมโครงการในปีก่อนๆ แนะนำให้มาสมัคร เพราะช่วยให้เรารู้จักเพื่อนในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้นอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองของสาขาต่างๆ อีกด้วย

ปัจจุบันในยุคของดิจิทัลสาขา Programming เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำให้Producออกมาสำเร็จรูปสมบูรณ์ และการได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  น้องแจ็คกี้เสริม