เมกาบางนา แต่งตั้ง ปพิตชญา สุวรรณดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา [PR]

ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้แต่งตั้งนางสาวปพิตชญา สุวรรณดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา (President) สานต่อภารกิจการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เมกาบางนาเป็นศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกเพศทุกวัย และส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้ลูกค้าทุกท่านในทุกๆ ครั้งที่มาใช้บริการ

- Advertisement -

คุณปพิตชญา มีประสบการณ์คร่ำหวอดในธุรกิจค้าปลีกในศูนย์การค้าชั้นนำของไทยมากกว่า 10 ปี และได้ร่วมงานกับศูนย์การค้าเมกาบางนา เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้า (Vice President of Operations) จากนั้นจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การค้า (Executive Vice President) ดูแลงานการบริหารศูนย์การค้าในส่วนสำคัญ ตั้งแต่งานด้านการตลาด การบริหารพื้นที่เช่า งานวิศวกรรมและโครงการ และงานปฏิบัติการ ซึ่งทำให้คุณปพิตชญามีประสบการณ์การบริหารศูนย์การค้าในภาพรวมอย่างครบถ้วน พร้อมที่จะนำพาเมกาบางนาให้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นศูนย์การค้าที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชอบกับลูกค้าทุกท่าน