เชิญชวนมาเดินเสพศิลป์ ชมงานออกแบบแสง สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่ดี” ในงาน Bangkok Design Week 2018 [PR]

งาน Bangkok Design Week 2018  จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดงานศิลป์ โดยการใช้วิธีการส่องสว่างที่นักออกแบบแสงสถาปัตยกรรมใช้และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพเสมอ คือ การทำให้พื้นผิวแนวตั้ง (ซึ่งโดยทั่วไปคือผนังหรือกำแพง) ได้รับแสงอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสว่างที่เกิดขึ้นในโครงการ  THE WALL

- Advertisement -

มีวัตถุประสงค์ต้องการนำเสนอภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการส่องสว่างที่ดีหรือมีความน่าสนใจในเวลากลางคืน  ตลาดน้อยในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ แต่โดยมากจะเป็นการเดินหรือ   ขี่จักรยานสำรวจในเวลากลางวัน   โครงการนี้จะสร้างภาพใหม่ๆ สำหรับการท่องเที่ยวตลาดน้อยในยามค่ำคืน ตลอดเส้นทางของโครงการจะมีสิ่งที่น่าสนใจ อันเกิดขึ้นจากวิธีการส่องสว่างที่มีความหลากหลาย โดยกลุ่มนักออกแบบแสงสถาปัตยกรรมชาวไทย

งาน  Bangkok Design Week 2018   เริ่มตั้งแต่  27 ม.ค. –  4 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น.  ณ ย่านตลาดน้อย  กรุงเทพฯ