“ครัวคุณต๋อย” ยกระดับขนมไทย หนุนผู้ประกอบการพัฒนาตลาด [PR]

พิธีกรดัง “ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์” ซุ่มหาแนวทางผลักดันขนมไทยก้าวสู่ตลาดสากล ควักทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ทันสมัย หวังเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาตนเองโดยรักษาเอกลักษณ์เรื่องรสชาติความอร่อยและคุณค่าความเป็นไทย พร้อมจัดงาน “ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทย” ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.60 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะ มอลล์ บางกะปิ

- Advertisement -

นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า จากประสบการณ์การผลิตรายการอาหาร “ครัวคุณต๋อย” และการจัดงาน “ครัวคุณต๋อย” ซึ่งนำผู้ประกอบการอาหารคาวหวานมาเปิดร้านแนะนำและจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ทำให้พบข้อจำกัดหลายๆ ด้านที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเอสเอ็มอีไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จึงมีแนวคิดที่จะช่วยยกระดับธุรกิจอาหารไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่มิติการเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับอาหารไทยประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งในแง่รสชาติความอร่อยและความเป็นเอกลักษณ์ไทยคือ ขนมหวานไทยดั้งเดิมประเภทต่างๆ ที่หารับประทานยากและมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เช่น ขนมจีบนก ขนมกะลา ขนมมงกุฎเพชร ขนมเปียกปูนขาว ขนมสาลี่มะพร้าว ข้าวตอกตั้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ขณะเดียวกันยังมีขนมไทยบางประเภทที่ต้องสูญหายไปจากตลาดเพราะมีขั้นตอนและกระบวนการทำที่ค่อนข้างซับซ้อนและไม่มีผู้สานต่อ เช่น ขนมเห็ดโคนซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 50 ปี เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จึงมีแนวคิดการจัดงาน “ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทย” ซึ่งเป็นการรวบรวมร้านขนมไทยดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและหารับประทานยากจำนวน 80 รายมาออกร้านภายใต้แนวคิด “ของหวาน ของว่าง ของขวัญ” บนพื้นที่ 3 พันตารางเมตร ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะ มอลล์ บางกะปิ ในระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดขนมไทยให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเห็นคุณค่าซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทย

ภายในงาน “ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทย” ยังจะมีการจำหน่ายขนมไทยดั้งเดิมในบรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์ลายดอกไม้ไทย 3 แบบ 3 ลวดลายที่มีการออกแบบพิเศษ โดยรายการ “ครัวคุณต๋อย” ได้คัดสรรสุดยอดขนมไทย 27 ชนิด จาก 24 ร้านชื่อดังมาบรรจุในกล่องดังกล่าว เช่น ขนมกุฎีจีน ร้านขนมกุฎีจีน ธนูสิงห์, ขนมหน้านวล ร้านขนมบ้านอัยการ, ขนมสัมปันนี ร้านบัวขวัญ, ขนมโก๋ ร้านนิดเบเกอรี่ ตลาดน้ำดอนหวาย, กลีบลำดวน ร้านเครือทิพย์, กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ ร้านจิราพร พิษณุโลก, ถั่วตัด ร้านชนม์ณิฌาถั่วตัด เป็นต้น

นายไตรภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นเพราะความชื่นชอบและต้องการที่จะรักษาขนมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นถึงอนาคตของตลาด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ขนมไทยเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ปีใหม่ เป็นต้น

“ก่อนการจัดงานครั้งนี้ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีที่จะหาแนวทางการทำตัวอย่างให้ผู้ประกอบการเห็นว่า หากมีการปรับตัวอย่างจริงจังแล้ว ย่อมสามารถทำให้ขนมไทยมีความเฟื่องฟู หรูหรา และดูดีได้ เพราะขนมไทยมีความโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของรสชาติความอร่อยอันเนื่องมาจากการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ ก่อนนำมาทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ จนในที่สุดจึงมีความคิดตกผลึกว่าการที่จะยกระดับขนมไทยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ขนมไทยโดยเริ่มจากการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ในภายหลัง”

นายไตรภพ กล่าวด้วยว่า ตลาดอาหารไทยมีการเติบโตมากในแง่ปริมาณของอาหารที่มีรสชาติไม่อร่อยเท่าที่ควรและแข่งขันกันในด้านราคาเป็นหลักทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกไม่มากนัก แต่หากผู้บริโภคมีทางเลือกในเรื่องของรสชาติมากขึ้นตลาดอาหารย่อมมีการเติบโตในเชิงคุณภาพและจะมีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะผู้บริโภคมีความรู้และเท่าทันผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้งานโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารได้มีโอกาสขยายตลาดผ่านทั้งช่องทางไลน์ @kktshop เฟซบุ๊ก ครัวคุณต๋อย และแอปพลิเคชั่น ครัวคุณต๋อย โดยในปี 2561 ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโซลูชั่นการเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จภายใต้ชื่อ “Restaurant Solutions” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจอาหารได้มีโอกาสศึกษาแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต