สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS” [PR]

 

- Advertisement -

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เตรียมจัดงานการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL CONGRESS” ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวความคิด “BLUE, GREEN AND  CULTURE”

สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิต เพื่อเตรียมรับมือกับยุคโลกาภิวัตน์ ที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติกับองค์กรวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ในกลุ่มประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก นับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของผู้เกี่ยวข้องด้านสภาพแวดล้อม และกลุ่มนักวิชาการชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศ ด้าน Blue Green Culture เช่น การเติบโตของเมืองกับการจัดการพื้นที่สีเขียว ภูมิทัศน์เมือง การจัดการเรื่องน้ำ ระบบนิเวศวิทยา รวมถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ ของแต่ละยุคสมัย อีกทั้งจะช่วยเปิดโอกาสให้ ภูมิสถาปนิก คณาจารย์ นักวิชาการของไทย ได้นําเสนอผลงาน ผลงานวิจัยและงานออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดี นิสิตนักศึกษาจะได้นําเสนอผลงานเพื่อการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

ภายในงานจะมีการจัดแสดง Bangkok Pop-up Land Art การจัดสร้างงานศิลปะร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับภูมิทัศน์ โดยจะทำการจัดแสดง ณ สวนเบญจกิติ และ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์, การอภิปรายจากนักวิชาการ นักธุรกิจชื่อดัง, การเสวนาทางวิชาการถึงแนวทางในอนาคตของภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อม โดยได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งภูมิสถาปนิกที่มีชื่อเสียง และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานคร และบริเวณโดยรอบที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ทางสภาพแวดล้อมในภาคกลาง อาทิ เส้นทางชมมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เส้นทางล่องเรือชมแม่น้ําเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และงาน Gala Night and Award Ceremony การประกาศผลงานการแข่งขันของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

การประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาค “2017 IFLA ASIA-PACIFIC REGIONAL  CONGRESS” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-5  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.2017iflaapr.com