Homecraigs list hookupsครั้งแรกของวงการโฆษณาดิจิทัลไทย DAAT Awards 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี

ครั้งแรกของวงการโฆษณาดิจิทัลไทย DAAT Awards 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี

แชร์ :

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2560 โต 10% หลังแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น สื่อโฆษณาดิจิทัลยังคงครองตำแหน่งการเติบโตในเม็ดเงินการลงทุนสูงสุด พร้อมเร่งเสริมทัพบุคลากรในวงการโฆษณาดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หันมาเสพสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการต่างๆ ให้ความสนใจในการซื้อสื่อโฆษณาในช่องทางดังกล่าว เพราะมั่นใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากการเติบโตในธุรกิจสื่อโฆษณาดิจิทัล ส่งผลให้การทำงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมขยายกว้างขึ้นตามปริมาณงานและความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเร่งผลักดันความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเชิดชูเกียรติคนทำงานให้เป็นที่รู้จักและภาคภูมิใจในผลงานของตน  ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดการประกวดสื่อโฆษณาดิจิทัล ‘DAAT Awards 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559’ ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลในวงการโฆษณาดิจิทัลที่มีผลงานโดดเด่น และเพื่อสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตน  การประกวดบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 9 สาขา ได้แก่

ประเภทบุคคล DIGITAL PEOPLE OF THE YEAR
1. Agency Head of the Year
2. Creative of the Year
3. New Business Development of the Year
4. Strategic/Brand Planner of the Year
5. Channel/Engagement/Digital Media Planner of the Year
6. Technology/Developer of the Year
7. Young Achiever of the Year
8. Client Service of the Year
9. Community Manager of the Year

การแบ่งรางวัลการประกวด  แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ คือ โกลด์ (Gold) ซิลเวอร์ (Silver) และบรอนซ์ (Bronze)

คณะกรรมการตัดสิน
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กร และนักการตลาดอาวุโสจากประเภท

ธุรกิจต่างๆที่สำคัญในประเทศไทย อาทิ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (ศรีจันทร์) คุณวรวุฒิ อุ่นใจ (B2S) คุณเสาวนีย์ วงศาพิพัฒน์ (L’Oreal Thailand) คุณพิมจันทร์ วิมุกตานนท์ (FrieslandCampina) คุณจิตราวิณี วรรณกร (KBank) คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา (SCB) คุณยุทธนา จิตจรุงพร (Tesco Lotus) คุณอนัตตา โชติปัญจรัตน์ (Big C) คุณอรรถวดี จิรามณีกุล (Minor) คุณธีรวิทย์ ชัยภมร (PepsiCo) คุณยุธยา สังค์นาค (FWD) คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ (ททท.) คุณวรรณิภา ภักดีบุตร (โอสถสภา) คุณอัญชัน สันติไชยกุล (TRUE) คุณกุลภัทร เวปุลละ (Coca-Cola) คุณพงศกร คอวนิช (AIS) และคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร (SCB) 

เอเจนซี่โฆษณาหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ โดยระยะเวลาของผลงานต้องอยู่ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 หรือสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.daatawards.com  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 090-656-2436


แชร์ :

You may also like