Tag: DAAT Awards 2016

แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป คว้า 2 รางวัล Gold Award จากเวที DAAT...

 แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป (Rabbit Digital Group) ประกอบด้วย บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด, บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด และบริษัท เดอะซีโร่ พับบลิชชิ่ง จำกัด โดยในปีที่ผ่านมาได้สร้างผลงานโดดเด่นมากมาย อาทิ รางวัล Bronze Award...

ครั้งแรกของวงการโฆษณาดิจิทัลไทย DAAT Awards 2016 รางวัลบุคคลโฆษณาดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คาดการณ์ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2560 โต 10% หลังแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น สื่อโฆษณาดิจิทัลยังคงครองตำแหน่งการเติบโตในเม็ดเงินการลงทุนสูงสุด พร้อมเร่งเสริมทัพบุคลากรในวงการโฆษณาดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หันมาเสพสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการต่างๆ ให้ความสนใจในการซื้อสื่อโฆษณาในช่องทางดังกล่าว เพราะมั่นใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากการเติบโตในธุรกิจสื่อโฆษณาดิจิทัล ส่งผลให้การทำงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมขยายกว้างขึ้นตามปริมาณงานและความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการเร่งผลักดันความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเชิดชูเกียรติคนทำงานให้เป็นที่รู้จักและภาคภูมิใจในผลงานของตน  ทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดการประกวดสื่อโฆษณาดิจิทัล ‘DAAT Awards 2016...
- Advertorial -