โรบินสันส่งแคมเปญ 1% Gift Card ต่อยอดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กไทย …จะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถช้อปปิ้งไปช่วยเหลือผู้อื่นไปได้ด้วย

robinson-hed

อีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญ เมื่อห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม “โรบินสัน ทำดี” โดยจะทำการบริจาค 1% จากยอดการซื้อบัตรของขวัญโรบินสัน Gift Card ตลอดปี 2560 นี้ เพื่อสบทบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” เพราะถือเป็นครั้งแรกที่การซื้อบัตรของขวัญจากห้างค้าปลีก กลายเป็นหนึ่งแนวทางที่จะสามารถส่งมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญจากคุณไปสู่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย

- Advertisement -

ปัจจุบันเป้าหมายทางธุรกิจที่ทุก “แบรนด์” หรือ “องค์กร” มุ่งหวัง ไม่ได้มีเพียงเฉพาะเป้าหมายทางการตลาด ตัวเลขยอดขาย ผลกำไร หรือส่วนแบ่งทางการตลาดอีกต่อไป แต่ยังต้องทำให้ธุรกิจสามารถบรรลุ “เป้าหมายใหม่” ในมิติเชิงสังคม ด้วยการเป็น “แบรนด์” หรือ “องค์กร” ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ จนสามารถเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้ 

หลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคธุรกิจ หรือที่คุ้นเคยกันดีกับคำว่าCSR (Corporate Social Responsibility)จึงเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีที่จะทำให้ภาคสังคมและชุมชนยินดีต้อนรับให้ภาคธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนจากสังคมถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับผู้คนในชุมชน จนเรียกได้ว่าสาขาห้างค้าปลีกแต่ละแห่ง ต่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ไปแล้ว

สำหรับ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ก็มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการจัดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ภายใต้แนวคิด“โรบินสัน ทำดี” เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ และเป็นการช่วยจุดประกาย “การทำดี” ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของแต่ละชุมชนเป็นสำคัญ

ล่าสุดในปี 2560 ได้เปิดแคมเปญ “1% Gift Card” เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ซื้อบัตรโรบินสัน Gift Card มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 1% จากยอดการซื้อบัตรตลอดปี 2560 เพื่อสบทบเข้ากองทุน “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รวบรวมความฝันของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนด้านโครงงานและโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

robinson2

คุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรบินสันมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดปี 2560 นี้ ได้เตรียมงบกว่า 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ สำหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย เพื่อสานต่อวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคอนเซ็ปต์ 1% Gift Card มีความตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำความดี นอกจากการได้ซื้อสินค้าที่ถูกใจแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมด้วยซึ่งทุก1% จากยอดการซื้อบัตรโรบินสัน Gift Card ตลอดปี 2560  ทางโรบินสันจะรวบรวมนำเข้า “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ต่อไป”

ไม่เพียงการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ CSRต่างๆ เท่านั้น แม้แต่ในการขยายธุรกิจของโรบินสัน ยังเป็นการสร้างอัตราเร่งให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมในแต่ละพื้นที่ และเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้คนจำนวนมากในทุกพื้นที่ด้วย ทั้งการจ้างงานโดยตรง หรือมีส่วนสนับสนุนกิจการ ธุรกิจต่างๆ ของท้องถิ่น ให้มีตลาดรองรับสินค้าเหล่านี้  ด้วยจำนวนสาขาในปัจจุบันที่เปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 44 สาขา อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 11 สาขา และ ต่างจังหวัด 33 สาขาโดยมีโมเดลธุรกิจ  2 รูปแบบ ได้แก่ “ห้างสรรพสินค้า” ซึ่งจะอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าขนาดกลางขึ้นมาเองด้วยรูปแบบ“ไลฟ์สไตล์” อีกด้วย

ความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด กับการเป็นคนแรกที่สร้างปรากฏการณ์เป็นสื่อกลางในการร่วมกันทำดีเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบโอกาสครั้งสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้าองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรอบอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ “โรบินสัน” ไม่เพียงแข็งแกร่งและเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทางธุรกิจเท่านั้น แต่จะแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาเพื่อสร้างประโยชน์สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม ในฐานะธุรกิจค้าปลีกชั้นนำที่อยู่ในใจของผู้บริโภคไปตลอดกาล

robinson3

robinson4