ม.จ.ภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธานในงาน “ร้อยดวงใจน้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน” ณ“เซ็นทรัล เอ็มบาสซี” [PR]

 

centralหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จทรงเป็นประธานงาน “ร้อยดวงใจน้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ ห้างเซ็นทรัล การนี้ ทรงเป็นประธานจุดเทียนแสดงความอาลัย พร้อมเปิดนิทรรศการ ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์ ชวนอิ่มใจกับเรื่องราวสุดประทับใจของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดถึง 31 ม.ค. 60

- Advertisement -

ภายในงานวันนี้ ซึ่งเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, นิตย์สินี จิราธิวัฒน์ และสิริเกศ จิรกิติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เฝ้ารับเสด็จ และให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น

เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน ยุวดี จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ทูลเชิญ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ถวายเครื่องราชสักการะ และทรงนำประชาชนจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร้องเพลง“ต้นไม้ของพ่อ”  และ “พระราชาผู้ทรงธรรม” ร่วมกับ กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต เดอะวอยซ์) บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วาทยากรโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง

ภายหลังการแสดงความอาลัยจบลง คณะผู้จัดงานทูลเชิญประธาน และผู้ร่วมงานเข้าสู่ภายในศูนย์การค้าฯ ไปยังบริเวณงานนิทรรศการ ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์ เพื่อชม “ต้นไม้ของพ่อ” ไฮไลต์ของงาน ซึ่งเป็นประติมากรรมความสูง 6.75 เมตร จากนั้นไปเขียนข้อความตั้งใจทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทลงบน ”ใบไม้แห่งความดี” แล้วนำไปประดับ “ต้นไม้ของพ่อ” ซึ่งเมื่อจบนิทรรศการ และครบจำนวน 99,999 ใบ จะนำไปหลอมเป็นระฆัง 9 ใบ ออกแบบโดย
ศ.วิชัย สิทธิรัตน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2558 เพื่อถวาย
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 ต่อไป โดยสามารถรับใบไม้และเขียนได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และบริเวณจุดแสดงความอาลัยในห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ประกอบด้วย นิทรรศการถาวร บอกเล่าความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถ และ นิทรรศการหมุนเวียน 4 ช่วง ได้แก่

1. ครอบครัวมหิดล (วันนี้ ถึง 7 ธ.ค. 59) พระราชประวัติและพระราชจริยวัตรอันงดงาม

2. เส้นทางสานพระราชไมตรี (8 – 21 ธ.ค. 59) การเสด็จฯ เจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

3. พรภูมิพล (22 ธ.ค. 59 – 11 ม.ค. 60) บทเพลงพระราชนิพนธ์ และส.ค.ส.ที่พระราชทานแก่ชาวไทย

4. ในหลวง ดวงใจของปวงชน (13-31 ม.ค. 60) เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ 99 องค์ ผลงาน 99 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาจัดแสดง

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 60 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/CentralEmbassy