อั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย สานต่อแนวคิด Human Cities แต่งแต้มสีสันและชีวิตชีวากลับสู่ชุมชนเมือง [PR]

akzonobelบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสี สีเคลือบ และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พิเศษรายใหญ่ชั้นนำของโลก ได้จัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนบ้านเขาคันทรง ณ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Human Cities จากทางบริษัทฯ

แนวคิด Human Cities กิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากอั๊คโซ่ โนเบล เพื่อสร้างสรรค์ความมีชีวิตชีวาและแรงบันดาลใจให้กับประชาชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนากระตุ้นและฟื้นฟูชุมชนเมืองทั่วโลกให้น่าอยู่มากขึ้นด้วยสีสัน

- Advertisement -

กิจกรรมนี้มีพนักงานอาสาสมัครจากอั๊คโซ่ โนเบล ประเทศไทย นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนกว่า 180 คน ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อปรับปรุงให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขี้น โดยพนักงานอาสาสมัครจาก อั๊คโซ่ โนเบล ยังได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมการทาสีที่ถูกวิธี และเล่นเกมเกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นักเรียน

คุณเจอราด ลุยเทน ผู้จัดการโรงงานอั๊คโซ่ โนเบล โคทติ้ง ชลบุรี กล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการทำงานและส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับชุมชน เราดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน นักเรียน และคนในชุมชน ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวคิดอย่าง Human Cities ที่มุ่งสร้างสรรค์ความมีชีวิตชีวาและแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

คุณอดิศร เสริมสุนทรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรง กล่าวว่า กิจกรรมนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ขณะที่นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม โดยรั้วที่ได้รับการทาสีนี้ได้ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆ และสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน”

กิจกรรมนี้นอกจากช่วยส่งเสริมความสามัคคีให้คนในชุมชนแล้ว ขณะเดียวกัน ยังช่วยสอนในเรื่องของการแบ่งปัน และเอื้ออาทรแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปอีกด้วย