เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ชู ‘หุ่นยนต์’ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 [PR]

cp trueเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้สนับสนุนหลัก การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2016 Bangkok หรือ ABU ROBOCON 2016 Bangkok ภายใต้กติกา Clean Energy Recharging the World หรือพลังบริสุทธิ์จุดประกายโลก จัดโดย บมจ. อสมท พร้อมแล้วที่จะสานฝันปันโอกาสให้ 2 สุดยอดทีมตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติกับ อีก 17 ทีม จาก 16 ประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูตระหนักถึงความสำคัญของหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Robotics ที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ในฐานะกลุ่มเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New Growth Engine) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 ที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญกับด้านนวัตกรรมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Green Energy) และการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในเครือไปสู่ความยั่งยืนเช่นกัน

- Advertisement -

ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู จึงยินดีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “ซีพี สานฝันปันโอกาส” ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทั้งการเข้าแข่งขันและเข้าชมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2016 Bangkok พร้อมทั้งจัดเตรียมรางวัลพิเศษ Best Sustainability Awards สำหรับทีมแข่งขันที่มีความโดดเด่นในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปสู่วิชาชีพด้านการผลิตหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งความสำเร็จของเยาวชนไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์จากหลากหลายเวทีระดับนานาชาติที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นรองชาติใด

ทั้งนี้ ในอนาคตความต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้มีการนำหุ่นยนต์มาใช้กับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศด้วยรูปแบบเครื่องจักรการเกษตร และสายการผลิตอาหารอัตโนมัติ (Automation) เพื่อการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่เที่ยงตรง แม่นยำ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต (Traceability) ซึ่งจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก”

* ขอเรียนเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชม และร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ 2 ตัวแทนเยาวชนไทย ได้แก่ “ทีมมดไฟ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ทีมชนะเลิศระดับอุดมศึกษา) และ ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ทีมชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา) ในการแข่งขัน ABU ROBOCON 2016 Bangkok ใน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง MCOT Family ช่อง 14 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.