ระวัง ‘ไทย’ เป้าหมายถูกขโมยข้อมูล-โจรกรรมทางออนไลน์มากที่สุด

cyber hacker threats

ไฟร์อาย อินคอร์เปอเรชั่น (FireEye) บริษัทด้านการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นสูง นำโดย มร.มาร์แชล เฮลแมน รองประธานและผู้บริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการเรดทีมและหน่วยรับมือแบบฉุกเฉิน  เปิดเผยข้อมูลว่า องค์กรหรือบริษัทในประเทศไทยมีอัตราการตกเป็นเป้าหมายโจมตีไซเบอร์หรือออนไลน์เพิ่มขึ้น 65% จากปี 2557 เป็นมากกว่า 43% ในปี 2558 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 15%  และนับว่าประเทศไทยเสี่ยงถูกโจมตีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- Advertisement -

โดยสาเหตุหลักที่ตกเป็นเป้าหมายโจมตี  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีอยู่สาขาทั่วโลก ,  ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบความปลอดภัยที่แข็งแรง, ระบบกฏหมายที่ยังไม่ครอบคลุม,  หรือแม้แต่ สถานการณ์ทางการเมืองที่ทำให้มีความต้องการเข้าถึงข่าวกรองมากขึ้น

ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ มี 3 ระดับ (Top Cyber Threat Actors)

1. Hacktivist  ต้องการเป็นจุดสนใจ  โจมดีด้วยการหมิ่นประมาท กดดัน

2. Cyber Criminals  ฉวยโอกาส  มีผลประโยชน์ทางด้านการเงิน

3. Advanced Persistent Threats (APT)  โจรกรรมข้อมูลและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองและการทำลาย

fireeye cyber

“การขโมยหรือโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์มีรูปแบบใหม่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม .exe แบบสมัยก่อน แต่พัฒนาเป็นเพียงแค่เปิดไฟล์ word , powerpoint ธรรมดา ก็โดนเจาะข้อมูลในเครื่องได้แล้ว”  ผู้บริหารไฟร์อาย ประเทศไทยอธิบายเสริม

อุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิคที่ถูกโจมตีหรือคุกคามทางไซเบอร์ (ถูกโจมตีในรูปแบบ APT)

หน่วยงานรัฐบาลกลาง 45%

บันเทิง สื่อ และบริการโรงแรม 38%

เทคโนโลยี 33%

การผลิต 29%

พลังงานและสาธารณูปโภค 29%

หน่วยงานรัฐระดับประเทศและท้องถิ่น 28%

บริการ/ที่ปรึกษา  25%

บริการการเงิน 20%

fireeye cyber threats

ลำดับประเทศที่มีความพร้อมรับมือโจมตีทางไซเบอร์ 

1.สหรัฐอเมริกา

2. ญี่ปุ่น

3. เกาหลีใต้

4. สิงคโปร์

5. ออสเตรเลีย

6. นิวซีแลนด์

7. มาเลเซีย

8. จีน

9. เวียดนาม

10. บรูไน

และ  ไทย  อันดับที่ 12

fireeye cyber threats2

แนวทางป้องกันการถูกโจมตีสำหรับบุคคลทั่วไป

-มีระบบตรวจจับและป้องกันไวรัส และ ระบบป้องกันแบบ APT

-ระมัดระวังในการเปิดอีเมล์และไฟล์จากบุคคลแปลกหน้า

-สำรอง Backup ข้อมูลสม่ำเสมอ

Photo :  NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand